#kaukolämpö #kuopionenergia #sentuntee

Kuopiolaisperhe vaihtoi öljyn kaukolämpöön

Huoleton ja toimintavarma kaukolämpö vakuutti Juho Rissasen. Energiaremontin ansiosta perheen ekologiset huolet helpottuivat merkittävästi ja talo lämpiää nyt tasaisemmin ilman pelkoa öljyn ...

Lue lisää

#kuopionenergia #sentuntee

Kuopiolaisten lämpö turvattu, puunhankinta käy kuumana

Kuopion Energian tuotantoon tarvittavan metsäperäisen polttoaineen määrä on noin miljoona megawattituntia, eli 10 000 rekka-autolastillista. Aiemmin siitä tuli Venäjältä lähes neljännes. Ven...

Lue lisää

#kuopionenergia #sähköpula #sähköverkko #sentuntee

Sähkön toimitusvarmuuteen pitää panostaa

Suomalaisten energia-asenteita selvitettäessä on sähkön toimitusvarmuus noussut tärkeäksi tekijäksi. Energia-asennetutkimuksessa jopa 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että toimitus...

Lue lisää

#aurinko #aurinkopaneeli #energiatehokkuus #kotona #turvallisuus

Aurinkopaneelien sijoittelussa huomioitava kiinteistöjen huoltotyöt

Katoille asennetut aurinkosähköjärjestelmät näkyvät myös muiden alojen toimijoiden arjessa, kun paneelit yleistyvät niin pientalojen kuin suurempienkin kiinteistöjen katoilla ja läheisyydessä. Katoilla tehtävät huoltotyöt on mahduttava teke...

#sähkönsiirto #sähköverkko #verkkopalvelu

Sähköverkko on tasapainoinen kokonaisuus

Suomen sähköverkko koostuu voimalaitoksista, kantaverkosta, suurjännitteisestä jakeluverkosta, sekä paikallisesta jakeluverkosta, johon kodit ja valtaosa muista sähkönkäyttäjistä on liittyneenä. Kuulostaa helpolta, mutta kokonaisuus on moni...

#sähkönsiirto #sähköverkko #verkkopalvelu

Sähköverkkoyhtiöitä valvotaan tarkasti

Sähkönjakelu eli verkkopalvelu on yksi maamme vahvimmin säännellyistä aloista. Myös verkkopalvelun hinnoittelu on tiukasti säänneltyä. Toiminta ja sääntely perustuu sähkömarkkinalakiin, jonka toimeenpanosta ja valvonnasta vastaa Energiavira...

#video

Akkusaha on selvästi samankokoista ja tehoista polttomoottorikäyttöistä moottorisahaa nopeampi sekä käyttökustannuksiltaan edullisempi polttoaineen ja huoltojen osalta.

#video

Puunhoitajat käyttävät mieluummin akkukäyttöisiä puunhoitokoneita, kuten moottorisahoja. Keskellä asutusta toimittaessa parasta niissä on varmatoimisuus, nopeus, äänettömyys ja päästöttömyys.