Sähkön pientuotanto lisääntynyt Kuopiossa

Sähkön pientuotanto lisääntynyt Kuopiossa

20.08.2021

Sähkön tuotanto on globaalisti kiinnostava ja keskustelua herättävä aihe. Tuotantomuotoja kehitetään taloudellisuus- ja ympäristönäkökulmat kärkenään. Maailmanlaajuisesti pientuotanto on kasvanut tasaisesti ja yhä useamman kuopiolaisenkin talon katolla näkyvät aurinkopaneelit.

Sähkömarkkinalain pienimuotoisen sähköntuotannon määritelmässä pientuotanto on alle 2000 kVA (kilovolttiampeeri). Pientuotantoa voi olla esimerkiksi aurinko-, tuuli- tai biokaasuvoimalaitos. Mikrotuotannolla taas tarkoitetaan pienjänniteverkkoon kulutuskohteen yhteyteen kytkettyä sähköntuotantolaitosta, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen, ja joka voi olla myös yhdistettynä sähkönjakeluverkkoon. Mikrotuotantolaitteiston tehorajana pidetään yleisesti 50 kVA:a.

Kuopion Sähköverkko Oy:n jakelualueella pientuotannon määrät ovat kasvaneet tasaisesti. Vuosina 2014–2015 pientuotantoon kuului yksittäisiä asiakkaita, 2016–2018 kymmeniä ja tämän jälkeen määrä on kasvanut noin 50 pientuottajalla vuodessa. Kuopion Sähköverkon verkkoalueella on tällä hetkellä kytkettynä yhteensä noin 5 MW aurinkosähkötehoa, jonka tuottaa noin 200 järjestelmää. 

Asiakkaan oma tuotanto pienentää ostosähkön tarvetta. Pientuotannon verotus puolestaan määräytyy tuotantolaitoksen tehon mukaan, ja alle 100 kVA:n tuotantolaitokset ovat kokonaan verotuksen ulkopuolella. Useat verkonhaltijat eivät myöskään peri verkkoon siirretystä sähköstä siirtomaksuja, mikäli ylijäämää syntyy myyntiin asti. Kuopion Sähköverkkokaan ei veloita tällä hetkellä nimellisteholtaan enintään 100 kVA:n laitoksen jakeluverkkoon syöttämän sähkön siirrosta.

Pienvoimalan/mikrotuotantolaitoksen liittäminen osaksi jakeluverkkoa on helppoa. Sopimus mikrotuotannon liittämisestä sähköverkkoon tehdään sähköurakoitsijan toimittaman yleistietolomakkeen perusteella. Lomake löytyy Kuopion Energian verkkosivuilta. Mikrotuotantolaitoksen sähkönkäyttöpaikalle täytyy tehdä myös verkkosopimus. Verkkosopimus oikeuttaa sekä sähkön syöttämisen jakeluverkkoon että omasta käytöstä yli jäävän sähkön myymisen sähkönmyyjälle.

Aurinko- ja tuulivoimantuotanto on todella vahvassa kasvussa globaalisti, mikä ruokkii markkinan kehittymistä. Tekniikka kehittyy ja myös tuotantokustannukset alenevat. Esimerkiksi aurinkosähkö on päästötön sähkön tuotantomuoto, joten se on sijoitus puhtaampaan elinympäristöön.

Virtaa varmuudella – älykkäästi, kaksisuuntaisesti. Kotikaupungissasi.

Kuva: Jape Tiitinen


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#blogi #kuopionenergia #sentuntee  

Turvetuotanto on hallittua toimintaa loppuun asti - mitä tapahtuu poistuville tuotantoalueille?

Sade rummuttaa ikkunaan, talvi lähestyy. Tutkin sääennustetta, milloin olisi tiedossa poutaisia päiviä, jotta voisin vielä muutaman kerran pakata autoon dronen sekä eväät ja suunnata suolle. Turvetuotantokausi on päättynyt jo kuukausi sitte...

#blogi #kuopionenergia #sentuntee  

Asenne ratkaisee

Löysin arkistojen kätköistä erään asiakaskirjeen vuodelta 2011, jossa asiakas ilmoitti sähkösopimuksensa päättymisestä ja uudesta osoitteestaan. Vaikka kirje oli kirjoitettu vaatimattomasti ruutupaperille, se oli kuitenkin varsin muodolline...

#kuopionenergia #sentuntee  

Kuopion Energia saavuttaa ilmastotavoitteensa yhdessä asiakkaiden kanssa – eroon hiilidioksidipäästöistä 2030

Elokuussa julkistettu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportti ravisteli yleisöä ja päätöksentekijöitä kiirehtimään tehokkaita ilmastotoimia. Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholmia raportin pääviesti ei yllättänyt.

Katso myös nämä aihepiirit!

#blogi #häiriöviestipalvelu #kaukolämpö #kuopionenergia #pientuotanto #pääkirjoitus #rakentaminen #sentuntee #Tuhkanhyötykäyttö