Sähkön pientuotanto lisääntynyt Kuopiossa

Sähkön pientuotanto lisääntynyt Kuopiossa

20.08.2021

Sähkön tuotanto on globaalisti kiinnostava ja keskustelua herättävä aihe. Tuotantomuotoja kehitetään taloudellisuus- ja ympäristönäkökulmat kärkenään. Maailmanlaajuisesti pientuotanto on kasvanut tasaisesti ja yhä useamman kuopiolaisenkin talon katolla näkyvät aurinkopaneelit.

Sähkömarkkinalain pienimuotoisen sähköntuotannon määritelmässä pientuotanto on alle 2000 kVA (kilovolttiampeeri). Pientuotantoa voi olla esimerkiksi aurinko-, tuuli- tai biokaasuvoimalaitos. Mikrotuotannolla taas tarkoitetaan pienjänniteverkkoon kulutuskohteen yhteyteen kytkettyä sähköntuotantolaitosta, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen, ja joka voi olla myös yhdistettynä sähkönjakeluverkkoon. Mikrotuotantolaitteiston tehorajana pidetään yleisesti 50 kVA:a.

Kuopion Sähköverkko Oy:n jakelualueella pientuotannon määrät ovat kasvaneet tasaisesti. Vuosina 2014–2015 pientuotantoon kuului yksittäisiä asiakkaita, 2016–2018 kymmeniä ja tämän jälkeen määrä on kasvanut noin 50 pientuottajalla vuodessa. Kuopion Sähköverkon verkkoalueella on tällä hetkellä kytkettynä yhteensä noin 5 MW aurinkosähkötehoa, jonka tuottaa noin 200 järjestelmää. 

Asiakkaan oma tuotanto pienentää ostosähkön tarvetta. Pientuotannon verotus puolestaan määräytyy tuotantolaitoksen tehon mukaan, ja alle 100 kVA:n tuotantolaitokset ovat kokonaan verotuksen ulkopuolella. Useat verkonhaltijat eivät myöskään peri verkkoon siirretystä sähköstä siirtomaksuja, mikäli ylijäämää syntyy myyntiin asti. Kuopion Sähköverkkokaan ei veloita tällä hetkellä nimellisteholtaan enintään 100 kVA:n laitoksen jakeluverkkoon syöttämän sähkön siirrosta.

Pienvoimalan/mikrotuotantolaitoksen liittäminen osaksi jakeluverkkoa on helppoa. Sopimus mikrotuotannon liittämisestä sähköverkkoon tehdään sähköurakoitsijan toimittaman yleistietolomakkeen perusteella. Lomake löytyy Kuopion Energian verkkosivuilta. Mikrotuotantolaitoksen sähkönkäyttöpaikalle täytyy tehdä myös verkkosopimus. Verkkosopimus oikeuttaa sekä sähkön syöttämisen jakeluverkkoon että omasta käytöstä yli jäävän sähkön myymisen sähkönmyyjälle.

Aurinko- ja tuulivoimantuotanto on todella vahvassa kasvussa globaalisti, mikä ruokkii markkinan kehittymistä. Tekniikka kehittyy ja myös tuotantokustannukset alenevat. Esimerkiksi aurinkosähkö on päästötön sähkön tuotantomuoto, joten se on sijoitus puhtaampaan elinympäristöön.

Virtaa varmuudella – älykkäästi, kaksisuuntaisesti. Kotikaupungissasi.

Kuva: Jape Tiitinen


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#energiantuotanto #kuopionenergia #sentuntee  

Sitruunahapon matka Kuopion Energialla

Sitruunahappo – kodin ihmepuhdistaja. Sillä lähtee tahrat, kalkkisaostumat ja jopa ruoste. Kuopion Energialla tämä turvallinen ja ympäristöystävällinen aine kiertää yllättävän matkan, jälkeäkään jättämättä.

#blogi #energiantuotanto #kaukolämpö #kuopionenergia #sentuntee  

Uunit ulos, atomimiilut sisään – pienydinreaktorit tulevaisuuden lämmönlähteenä?

Suomessa kaupunkien lämmitys on perustunut, ja tulee perustumaankin vielä pitkään, voimalaitoksilla tuotettuun kaukolämpöön. Kaukolämmitys on vanha ja luotettava, tuotantotavasta riippumaton menetelmä kaupunkien lämmityksessä.

#kuopionenergia #pääkirjoitus #sentuntee  

Kuopiolainen kaukolämpö 60 vuotta

Suomalaiset kaupungit lämpenevät kaukolämmöllä. Kuopiossa keskeisellä kaupunkialueella yli 90 % rakennuksista on kaukolämmössä.  

Katso myös nämä aihepiirit!

#astettaalemmas #blogi #energiansäästö #energiantuotanto #energiavinkki #hiilijalanjälki #hyvinvointi #häiriöviestipalvelu #ilmastointi #ilmastonmuutos #kaukolämpö #kotona #kuopionenergia #pientuotanto #pääkirjoitus #rakentaminen #sentuntee #sähkö #sähköauto #sähköinen liikenne #sähkönsäästö #sähköpula #sähköverkko #Tuhkanhyötykäyttö #tulevaisuus #turvallisuus #työ #ympäristö