Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ammattilaisesta turvallisuuspäälliköksi

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ammattilaisesta turvallisuuspäälliköksi

14.03.2024

Marraskuussa tapahtui yksi oman työurani uusimmista loikkauksista, kun vaihdoin lakien ja asetusten toteutumisen valvonnasta niin sanotusti toteuttavalle puolelle. Ajattelin vähän avata, mitä osaamista tuon mukanani aiemmasta työnkuvastani.

Kuten kaikki meistä jo tässä vaiheessa tietävät, on turvallisuuskulttuurissa tapahtunut melkoinen loikkaus viime vuosina koronan ja maailmanpoliittisten muutosten vuoksi. Ei siis mikään ihme, että huoltovarmuuden kannalta kriittiset toimijat haluavat varmistaa omien valmiuksiensa olevan vähintään riittäviä turvallisuuden saralla. Yksi Kuopion Energian panostuksista tähän suuntaan oli keskittää koko konsernin turvallisuuden johtaminen ja näin tukea jo ennestään hyvällä tasolla olevaa turvallisuuden tekemistä. Mitä minä siis voin tuoda koko organisaatiollemme?

Tutustutaan tässä blogissa siihen, mitä onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ammattilaisen katsontakulmasta on tuotavaksi energiayhtiöön. Ensimmäisenä vähän siitä, mitä onnettomuuksien ennaltaehkäisy oikeastaan on. Se on kaikessa yksinkertaisuudessaan onnettomuuksien, vahinkojen ja haitallisten tapahtumien tunnistamista, niiden estämistä ja samalla varautumista niiden toteutumiseen. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä varmistetaan, että jokaisella asiakkaallamme pysyy lämmöt sopivina ja sähköt päällä. Tätä työtä on aina Kuopion Energialla tehty ja tullaan tekemään jatkossakin.

Helpommin lähestyttävänä esimerkkinä viedään tämä lähemmäs kotia: Kaikilla meistä on kotona palovaroitin. Eli olemme varautuneet tulipaloon onnettomuutena hankkimalla järjestelmän, joka varoittaa jo tapahtuneesta. Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä voimme jokainen kotonamme varmistaa, ettei sähkölieden päällä ole palavaa materiaalia. Eli olemme ennaltaehkäisseet onnettomuuden syntymisen, jos sähköliesi menee vahingossa päälle. Tämän vahingon tapahtumisen voisimme myös poistaa esimerkiksi kytkemällä irti sähkölieden sulakkeet aina, kun liettä ei ole tarkoitus käyttää. Poistamisen varjopuolena on vain se, että aamupuuron tekeminen sähköliedellä muuttuu monen mielestä turhan hankalaksi, jos ensimmäisenä olisi aina käytävä kytkemässä lieden sulakkeet sähkökeskukselta. Niinpä jokainen meistä voi varmaan todeta, että toiminnan kannalta järkevämpää on pitää lieden ympäristö tyhjänä ja huolehtia, että palovaroitin on toimintakunnossa. Lisäksi kotoa olisi hyvä löytyä vähintään sammutuspeite alkusammutuskalustona, jos kaikesta toiminnan kannalta järkevästä varautumisesta huolimatta onnettomuus, tässä tapauksessa tulipalo, tapahtuisi.

Yritysmaailman turvallisuustyö on hyvin samankaltaista: Tunnistetaan mahdollinen onnettomuus, tarkastellaan onnettomuuden mahdollisuuden poistamista liiketoiminnan toimivuuden kannalta (ne sulakkeet) ja jos poistaminen ei ole toiminnan kannalta järkevää, pienennetään onnettomuuden todennäköisyyttä (se lieden ympäristön tyhjänä pitäminen). Varaudutaan järjestelmällä, joka varoittaa meitä onnettomuuden alkuvaiheessa (palovaroitin) ja varaudutaan onnettomuuteen ja sen vaikutusten pienentämiseen kohtuullisilla kustannuksilla (sammutuspeite).

Mahdollisten onnettomuuksien, eli riskien, tunnistaminen onkin työni lähtökohta. Turvallisuutta edistetään realistisista ja tunnetuista lähtökohdista, ja ennaltaehkäisyn ammattilaisena suurin haasteeni on vielä toistaiseksi tunnistamattomat riskit. Työtä ei kuitenkaan onneksi tarvitse tehdä yksin, vaan apulaisina toimivat lait, asetukset, standardit ja alalla jo hyväksi havaitut toimintamallit. Lisäksi myös oman organisaationsisältä löytyy täydentävää osaamista tekemiseen. Vahvuutena aiemmasta työstäni tuon lainvalvojan vaatimustason tuntemuksen, mikä on minimitaso tekemiselle, ja moneen asiaan hyviä käytännössä toimiviksi havaittuja toimintatapoja. Lisäksi tuon hieman tuulahduksia viranomaisena toimimisesta ja siitä, miten asiat parhaimmillaan voivat olla kirjattuna strategioiksi, toimintamalleiksi ja työohjeiksi sekä sen, miten ne jalkautetaan käytännön työhön turvallisuuden osa-alueella.

Ja saatoitte huomatakin vanhan ammattini kaiun esimerkissä palovaroittimineen ja alkusammutuskalustoineen - pidetään työpaikat ja kodit turvallisina!


 

Tiina Hirvonen
Turvallisuuspäällikkö
Kuopion Energia Oy


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#kuopionenergia #sentuntee #sähkö #sähköverkko #toimitusvarmuus  

Kuopion Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti – kaipaamme kommenttejasi

Liikenteen sähköistyminen, kaupungin laajentuminen, toimitusvarmuuden parantaminen – nämä ja monet muut asiat vaikuttavat siihen, mihin suuntaan Kuopion Sähköverkko Oy kehittää jakeluverkkoaan. Tuore kehittämissuunnitelma on avoimesti nähtä...

#blogi #kuopionenergia #sentuntee #turvallisuus #työ  

Yhdessä kohti nollaa

Viime viikolla vietimme Kuopion Energialla Nolla tapaturmaa -teemaviikkoa. Nolla tapaturmaa on luonnollisesti ollut tavoitteenamme vuosikausia, mutta tänä vuonna se on nostettu konsernimme tulostavoitteeksi. Teemaviikon tavoitteena oli herä...

#blogi #kuopionenergia #sentuntee #turvallisuus  

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ammattilaisesta turvallisuuspäälliköksi

Marraskuussa tapahtui yksi oman työurani uusimmista loikkauksista, kun vaihdoin lakien ja asetusten toteutumisen valvonnasta niin sanotusti toteuttavalle puolelle. Ajattelin vähän avata, mitä osaamista tuon mukanani aiemmasta työnkuvastani...

Katso myös nämä aihepiirit!

#astettaalemmas #blogi #energiansäästö #energiantuotanto #energiatehokkuus #energiavinkki #hiilijalanjälki #hyvinvointi #häiriöviestipalvelu #ilmastointi #ilmastonmuutos #kaukolämpö #kotona #kuopionenergia #lämmitys #lämpö #pientuotanto #pääkirjoitus #rakentaminen #sentuntee #sähkö #sähköauto #sähköinen liikenne #sähkönsäästö #sähköpula #sähköverkko #toimitusvarmuus #Tuhkanhyötykäyttö #tulevaisuus #turvallisuus #työ #ympäristö