Työkyvyn ylläpitoa hyvässä yhteistyössä

Työkyvyn ylläpitoa hyvässä yhteistyössä

15.10.2021

Kuopion Energia panostaa tavoitteelliseen työkyvyn hallintaan. Noin 130 hengen organisaatiossa työtehtävät ja työolot vaihtelevat laajalla skaalalla erilaisista asiantuntijarooleista mm. tuotannon valvontaan, myrskyvahinkojen korjaamiseen ja lämmityksen turvaamiseen. Näiden mukana vaihtelevat myös terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin haasteet.

– Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi on meille työnantajana todella tärkeää. Kyselemme henkilöstön tyytyväisyyttä neljännesvuosittain. Jos ilmenee jotain sellaista, missä työterveyshuolto voi auttaa, mietimme sitä yhdessä työterveyshuollon kanssa, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Satu Nurminen sanoo.

Työnantajalla on jo lain nojalla paljon vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista. Kun tavoitteena on koko työuran mittaisen työkyvyn vaaliminen jatkuvien muutosten keskellä, siihen tarvitaan jatkuvaa valppautta ja pitkäjänteistä yhteistyötä työterveyden ammattilaisten kanssa.
 

Jatkuvassa yhteistyössä rakentuu luottamus

 

Kuopion Energialla on pitkä kokemus työterveyshuollon yhteistyöstä Kallaveden Työterveys Oy:n kanssa. Työterveystoimintaa suunnitellaan ja seurataan säännöllisesti yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyden nimettyjen henkilöiden kesken.

– Kun sama tiimi vastaa pitkään työpaikan työterveyspalveluista, siinä muodostuu hyvä ymmärrys juuri sen työpaikan tehtävistä ja työoloista. Ihmiset tulevat tutuiksi ja säännöllisissä keskusteluissa työpaikan edustajien kanssa syntyy molemminpuolinen luottamus ja paras yhteistyö, vastaava työterveyshoitaja Eija Takkinen Kallaveden Työterveydestä toteaa.

Työpaikkakohtaisessa toimintasuunnitelmassa arvioidaan kertynyttä tietoa ja yhteistyössä mietitään asioita, joihin seuraavalla kaudella erityisesti keskitytään.

– Uusia painotuksia nousee työpaikoilta terveystarkastusten ja työpaikkaselvitysten kautta saadusta palautteesta, Takkinen sanoo.

Kallaveden Työterveyden Kuopion Energiaa tukevaan tiimiin kuuluvat Eija Takkisen lisäksi lääkäri, fysioterapeutti ja psykologi. Yhteistyössä tarkastellaan niin työympäristön turvallisuutta, työtehtäviä kuin tekijöiden henkilökohtaisia edellytyksiä työtehtäviinsä.  Turvallisuusasioita pohditaan säännöllisesti myös työsuojelun kanssa.

– Nämä kaikki tulee huomioida. Siksi työoloja ja -tapoja seurataan, arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti, Takkinen toteaa.

Satu Nurminen huomauttaa, että luottamuksen ilmapiirissä tutussa tiimissä asioita voidaan ottaa puheeksi matalalla kynnyksellä.

– Tarvittaessa reagoidaan viivyttelemättä. Varhaisella puuttumisella voidaan korjata ja myös välttää ongelmia ja pitää parempaa huolta ihmisistä, hän jatkaa.
 

Jäljellä olevaa työkykyä tuetaan kaikin keinoin

 

Työterveyspainotteinen sairaanhoito ja työkyvyn tukeminen ottavat myös kantaa tarvittaviin tukitoimiin ja oireiden työperäisyyteen.

– Toiminta perustuu työlääketieteen erityisosaamiseen. Selvitämme, liittyykö sairaus tai oire työhön ja voiko se johtaa työkyvyn alenemaan. Myös käytössä oleva potilastietojärjestelmä ohjaa tähän, Eija Takkinen kertoo.

Jos uhkia havaitaan, järjestelmä ohjaa työterveysneuvotteluihin. Pitkien sairauslomien jälkeen arvioidaan yksilöllisesti työntekijän työkykyä ja kuntoutustarvetta, suunnitellaan töihin paluun tukea ja tarvittaessa sovitaan korvaavista työtehtävistä.

– Tätä on tehty jo pitkään, mutta viime vuosina tähän on oikein herätty. On ihan arkipäivää, että tuetaan kaikin keinoin ihmisen jäljellä olevaa työkykyä, Takkinen korostaa.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta työssä, mutta mikä on yksilön oma vastuu työkyvyn ylläpitämisessä? Eija Takkisen mukaan se on yksi osa hyvinvoinnin yhtälöä. 

– Kannustamme ja ohjaamme työntekijää näkemään, mitä asian hyväksi voi itse tehdä.

Autamme myös eteenpäin pääsemisessä, hän lupaa.

Työterveyshoitaja Eija Takkinen, työterveyslääkäri Riitta-Liisa Rissanen sekä henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Satu Nurminen
Vastaava työterveyshoitaja Eija Takkinen ja työterveyslääkäri Riitta-Liisa Rissanen Kallaveden Työterveydestä sekä henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Satu Nurminen Kuopion Energialta arvioivat ja kehittävät yhdessä jatkuvasti työoloja ja -tapoja Kuopion Energian eri työpisteissä ja -tehtävissä.

Ihmisten työkykyyn liittyviä asioita ei aina ole työyhteisössä helppoa käsitellä. Työterveyden ammattilaiset myös kouluttavat ja tukevat esimiehiä työkyvyn hallinnassa.  

– Kun mallit ovat selkeät ja toimintatavat sujuvat, myös vaikeiden asioiden hoitaminen on helpompaa, Eija Takkinen painottaa.
 

Työterveyshuollon faktat

 

Nykyaikainen työterveyshuolto kuuluu kaikille työntekijöille riippumatta työsuhteen laadusta tai kestosta. Se edistää työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta ja tukee henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä koko työuran ajan.


Työnantaja, työpaikan henkilöstön edustaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja suunnittelevat yhdessä työpaikan tarpeisiin perustuvan työterveyshuollon sisällön ja toimet. He myös seuraavat ja arvioivat työterveyshuollon toimivuutta ja toteutumista.

Toiminta perustuu lakiin, jonka mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia henkilöstön turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on laadittava työterveyshuollon kanssa kirjallinen sopimus palveluista ja toimintasuunnitelma työterveyshuollon toteuttamiseksi. Suunnitelma perustuu työpaikkaselvitykseen.

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys, työkyvyn tukeminen sekä työhön liittyvien sairauksien tai oireiden selvittely.

Työnantaja voi vapaaehtoisesti tarjota henkilöstölle myös sairaanhoidon palvelut. Työnantaja vastaa työterveyshuollon kustannuksista. Samat maksuttomat edut kuuluvat työyhteisössä kaikille.

 

Teksti: Tiinu Wuolio


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#kuopionenergia #sentuntee  

Suunnitellut sähkökatkot talvella melko todennäköisiä

Sähköpula voi talvella olla tosiasia, jos kovat pakkaset jatkuvat useita päiviä tai viikkoja. Kun kulutus on huipussaan, sähköstä joudutaan maksamaan paljon tavallista enemmän. Pahimmassa tapauksessa sitä ei edes ole markkinoilta riittäväst...

#kuopionenergia #sentuntee  

Energiapulaan on varauduttu jo pitkään

Venäjän sotatoimista seurannut sähköpulan uhka ja energian hinnannousu ovat herättäneet paljon huolta. Nyt varaudutaan jo sähkön säännöstelyyn talvipakkasilla, vaikka vielä äskettäin puhuttiin Suomen pian olevan omavarainen energian suhteen...

#kuopionenergia #sentuntee  

Lämmön alkuperätakuulla valinnanvaraa vastuulliselle kuluttajalle

Suomessa on tänä vuonna otettu käyttöön lämmön alkuperän takuujärjestelmä. Se on heinäkuun alusta alkaen edellyttänyt lämmön alkuperän varmennusvelvoitetta myös uusiutuvana markkinoiduille ja myydyille kaukolämpötuotteille. Kuopion Energia ...

Katso myös nämä aihepiirit!

#blogi #energiantuotanto #hiilijalanjälki #hyvinvointi #häiriöviestipalvelu #ilmastonmuutos #kaukolämpö #kuopionenergia #pientuotanto #pääkirjoitus #rakentaminen #sentuntee #sähkö #sähköauto #sähköinen liikenne #sähköverkko #Tuhkanhyötykäyttö #tulevaisuus #turvallisuus