Lisää kilpailukykyä oppilaitosyhteistyöstä

Lisää kilpailukykyä oppilaitosyhteistyöstä

22.11.2021

Oppilaitosyhteistyö on osa Kuopion Energian yritysvastuuta. Se hyödyttää opiskelijoita ja oppilaitoksia samalla kun se vahvistaa yhtiön omia menestymisen edellytyksiä. Kiertokysely eri toiminnoista vastaaville kertoo monipuolisesta yhteistyöstä. 

Talousjohtaja Eliisa Säntin mukaan yhteistyö on monessa mielessä tärkeää. 

– Opiskelijat tuovat virkistävää tuulahdusta. Useimmat ovat hyvin sosiaalisia ja osaavat kertoa odotuksistaan työelämässä. Otamme niistä opiksi, Säntti sanoo.

Hän korostaa hyvän työnantajakuvan merkitystä, kun kilpailu osaajista kiristyy. Meneillään olevien opinnäytetöiden avulla juuri arvioidaan omaa työnantajamielikuvaa sekä nykyisen henkilöstön työntekijäkokemusta.

– Odotamme konkreettisia ajatuksia kehityksen tueksi, sillä haluamme innostaa nuoria opiskelemaan energia-alaa ja kiinnostumaan alasta yleisesti, Säntti toteaa.

 

–  Työantajakuva on meille tosi tärkeä,
sillä kilpailu osaajista on tullut meilläkin
vastaan. Parhaat työllistyvät nopeasti,
talousjohtaja Eliisa Säntti sanoo. 

Hyvää yhteistyötä kaikilla koulutusasteilla

Eliisa Säntti on huomannut työn merkityksellisyyden korostuvan työelämässä.

– Siitähän meillä ei näin yhteiskuntakriittisellä toimialalla ainakaan ole puutetta, hän sanoo.

Kehittyvää energia-alaa tehdään tunnetuksi jo peruskouluikäisille. Joka syksy valtakunnallisella energiansäästöviikolla kutsutaan seudun 9-luokkalaisia Haapaniemelle.

– Se on erinomainen mahdollisuus tutustua Kuopion Energian voimalaitokseen, kotimaisten polttoaineiden hyödyntämiseen energian tuotannossa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Jaamme samalla tietoa energia- ja ympäristöasioista, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Satu Nurminen kertoo.

Kaukolämpöjohtaja Reima Lassila puolestaan luettelee useita yhteistyöhankkeita ja opinnäytetöitä Kuopion opinahjojen, XAMK:n ja Lappeenrannan LUT-yliopiston kanssa.  

– Joka vuosi meillä on opiskelijoita työharjoittelussa ja kesätöissä. Mielellään myös esitellään toimintaa alan opiskelijoille. Kaukojäähdytyslaitos ja aurinkolämpökenttä kiinnostavat nyt erityisesti, Lassila kertoo.

Kuopion Energia myös osallistuu oppilaitosten tutkimushankkeisiin asiantuntijoina ja pilottikohteina. Lassila arvostaa näin saatavaa uutta näkemystä, tietoa sekä ideoita kehittämiseen. 

Kaukolämmön käyttöpäällikkö Ari Ikonen mainitsee yhtenä yhteistyön tuloksena kaksi tuoreinta rekrytointia.

– Nuorempi kaukolämpöasentaja ja käynninvarmistaja ovat juuri SAKKY:sta valmistuneita henkilöitä, jotka kesätöiden jälkeen vakinaistettiin, hän kertoo.

Oma henkilöstö suorittaa ammattitutkintoja ja pätevyyksiä eri oppilaitoksissa ympäri Suomen. Etenkin yrityksille räätälöidyt ammattikurssit on koettu mielekkäiksi ja hyödyllisiksi.
 

 

Digitalisaatio muuttaa osaamistarvetta

Myös sähköverkkojen puolella tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Kari Väänänen mainitsee myös tilaisuudet omien ammattilaisten jatkokouluttautumiseen.   

– Olemme myös mukana sähkötutkimuspoolissa, joka rahoittaa alan tutkimus- ja kehitystoimintaa. Välillä on pidetty yhteisiä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämispäiviä, hän lisää.

Digijohtaja Jami Miettinen nostaa esiin Savonia ammattikorkeakoulun hankkeen ”5G:llä vauhtia digitalisaatioon”.
 
– Sen tarkoituksena on lisätä alueen yritysten tietoisuutta 5G-teknologiasta ja tekoälysovelluksista tiedottamalla ja pilottikokeiluin, joissa hyödynnetään Savonian TKI-ympäristöjä. Digitalisaatio muuttaa perinteistenkin ammattien osaamistarvetta, hän muistuttaa.

Energiantuotannon kunnossapitopäällikkö Sami Koponen uskoo, että kaikkien yritysten on ohjattava omaa työyhteisöään uusien osaajien tarpeisiin sopivaksi, jotta kilpailukyky osaajien keskuudessa säilyy. Oppilaitosyhteistyö tukee tätä.

– Parhaimmillaan opinnäytetyöt toimivat pienoistutkimuksina, joita voidaan hyödyntää toimintamme kehittämisessä, hän sanoo.

Kuopion Energia puolestaan tarjoaa oppilaitoksille tietoa nykyaikaisesta energiantuotannosta sekä siihen liittyvistä tuotantolaitteista, automaatiojärjestelmistä ja puhtaaseen energiantuotantoon liittyvistä vastuista. 

 

Kaukolämpöosasto 

Pientalojen lämmönsäädön huonelämpötilaoptimoinnin vaikutus energiankulutukseen ja lämpöolosuhteisiin, XAMK
Aurinkokaukolämmön hyötysuhteen parantaminen lämpöpumpun avulla, XAMK
Kaukolämmön kysyntäjousto Kuopion Energian kaukolämpöjärjestelmässä, LUT
Jäähdytyksen tarve ja toteuttaminen asuinkerrostalossa, XAMK
Kaukolämmön liittymisprosessi, Savonia AMK
Kaukojäähdytyksen tuotantovaihtoehdot Kuopiossa, XAMK

 
Energiantuotanto  
 
Biosfääri, Tuhkan hyötykäyttö, Savonia AMK
Bioenergia osaajan erikoisammattitutkinto, UEF Itä-Suomen yliopisto  
Kiertotalouden ekosysteemi (KIRE): jäte- ja sivuvirrat raaka-aineiksi, Jyväskylän yliopisto  
MATEK-Hanke, Savonia AMK ja Itä-Suomen yliopisto
SEPI-hanke, Uusia sensoritekniikoita biotalouteen, UEF Itä-Suomen yliopisto 
TET-harjoittelut nykyaikaiseen energiantuotantoon laboratoriosta polttoaineen toimitukseen saakka
Kesäharjoittelijat, kone-, automaatio- ja sähkökorjaamolla, laboratoriossa, voimalaitoksen valvomossa sekä ympäristöasioiden tukitehtävissä, Savon ammattioppilaitos, Savonia AMK, Itä-Suomen yliopisto
Oppilaitosvierailut eri oppilaitosten kanssa  
Energiansäästöviikko yhteistyössä Kuopion alueen yhdeksäsluokkalaisten kanssa 
 

Talous ja HR

Talouden prosessien kartoitus liittyen toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoon, Savonia AMK
Talousprosessien automatisointi, Savonia AMK
Ostolaskuprosessien eri työvaiheiden automatisointi, Savonia AMK
Intran kehittäminen, Savonia AMK
Työnantajakuvan kehittäminen, Savonia AMK
Työntekijäkokemuksen kehittäminen, Savonia AMK
Vierailuluennot Savonian kauppatieteilijöille toiminnanohjausjärjestelmän vaihdosta ja talouden prosesseista

 

Odotuksina hyvä työilmapiiri ja mielenkiintoiset tehtävät

Ammattiin opiskelevat arvostavat työelämässä hyvää työilmapiiriä, mielenkiintoisia työtehtäviä ja panostamista työhyvinvointiin. Myös mahdollisuudet uralla etenemiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen korostuivat verkkokyselyssä, jonka wellness-tradenomiksi Savonia-ammattikorkeakoulusta valmistuva Liisa Pitkänen teki Savon ammattiopiston ja Savonian AMK:n opiskelijoille.

– Toki myös työn joustavuus ja palkka mainittiin, hän lisää.

Toista tutkintoaan työnsä ohella tekevä Pitkänen kokosi aineistoa opinnäytetyöhönsä, jossa hän selvittää Kuopion Energian työnantajakuvaa alueen opiskelijoiden keskuudessa. Pitkänen laatii aineiston pohjalta myös kehittämissuunnitelman. 

Kysely tuottaa sekä määrällistä että laadullista tietoa aiheesta. Siihen vastasi 375 opiskelijaa. Aineiston analyysi on vielä kesken, mutta Pitkänen voi jo todeta, että Kuopion Energian tunnettuus tässä joukossa oli hyvä. Peräti 93 prosenttia tähän kysymykseen vastanneista tunnisti yhtiön ja heistä puolet oli kiinnostunut siitä mahdollisena tulevaisuuden työnantajana. Noin kaksi kolmesta arvioi, että Kuopion Energialla tehdään merkityksellistä työtä.

Liisa Pitkänen on selvittänyt, mitä Kuopiossa ammattiin opiskelevat ajattelevat Kuopion Energiasta.

 

Teksti: Tiinu Wuolio
Kuvat: Jape Tiitinen ja Liisa Pitkänen

 


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#kuopionenergia #sentuntee  

Mistä asiakas maksaa? - Verkkopalvelumaksuihin ei korotuksia ensi vuodelle

​​​​​​​Verkkopalvelumaksut (ent. siirtomaksut) yltävät puheenaiheeksi tavan takaa. Sähköverkkoa tarvitaan siirtämään sähköä sitä tarvitseville.

#kuopionenergia #sentuntee  

Kaukolämmön asiakkaan ei tarvitse olla asiantuntija – perusasiat on silti hyvä tietää

Kaukolämmön säädöt voivat hämmentää tottumatonta käyttäjää. Mitä mistäkin venttiilistä ja napista tapahtuu? Huomioitavaa on niin sisällä asunnossa kuin lämmönjakokeskuksessakin.

#kuopionenergia #pääkirjoitus #sentuntee  

Energiakriisi on markkinahäiriö

Eurooppaa ja osaa Aasiasta koettelee energiakriisi. Maailma pyörii fossiilisten polttoaineiden voimalla. Polttoaineiden tarjonta on jäänyt koronasta toipuvan talouden vauhdista.

Katso myös nämä aihepiirit!

#blogi #energiantuotanto #hyvinvointi #häiriöviestipalvelu #kaukolämpö #kuopionenergia #pientuotanto #pääkirjoitus #rakentaminen #sentuntee #Tuhkanhyötykäyttö