Kuopion Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti – kaipaamme kommenttejasi

Kuopion Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti – kaipaamme kommenttejasi

19.04.2024

Liikenteen sähköistyminen, kaupungin laajentuminen, toimitusvarmuuden parantaminen – nämä ja monet muut asiat vaikuttavat siihen, mihin suuntaan Kuopion Sähköverkko Oy kehittää jakeluverkkoaan. Tuore kehittämissuunnitelma on avoimesti nähtävillä Kuopion Energian verkkosivuilla 30.4.–31.5.2024. Kuopion Sähköverkko pyytää asiakkailtaan ja sidosryhmiltään kommentteja ja ehdotuksia suunnitelmaan.

Kuopion Sähköverkon kehittämissuunnitelma on avoimesti kommentoitavana kuulemisalustalla verkossa huhtikuun lopusta toukokuun loppuun. Kuulemisen tarkoituksena on osallistaa kaupunkilaisia ja ottaa erilaisia näkökulmia huomioon sähköverkon kehittämisessä.

”Toivomme asiakkaiden näkemystä ja kommentteja kehittämissuunnitelman kaikkiin osa-alueisiin”, sanoo Kuopion Sähköverkko Oy:n kehitysinsinööri Jukka Taipale.

Suunnitelmassa käsitellään muun muassa verkon nykytilaa, investointeja, toimitusvarmuutta sekä toimintaympäristön muutoksia.

Sähkönjakelun keskeytykset minimiin Kuopion alueella

Taipale kuvaa Kuopion kaupungin sähköverkkoa kompaktiksi. Sähköverkon kulmakivi, toimitusvarmuus, on hyvässä kunnossa. Taipale kertoo, että sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika on viime vuonna ollut 3,5 minuuttia, joka on lyhyt aika. On hyvä huomata, että arvo lasketaan suhteuttamalla katkoksen aika energiankäyttöön; pienen mökin sähkökatko ei näy luvussa yhtä paljon kuin katkos suurella teollisuuslaitoksella.

”Koko sähkönjakeluverkon tulee täyttää verkon laatuvaatimukset 100-prosenttisesti vuonna 2028. Olemme edellisen kehittämissuunnitelman yhteydessä tarkastelleet verkon osia, joissa pahimmassa skenaariossa toimitusvarmuusvaatimukset eivät täyty. Nyt meillä on tarkka investointisuunnitelma näille alueille. Saneeraukset kohdistuvat verkon osiin, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän”, Taipale linjaa.

”Keskeytysajoissa tulemme koko ajan alaspäin, eli olemme tehneet oikeita asioita”, hän lisää.


Kuopion Sähköverkko Oy:n kehitysinsinööri Jukka Taipale kannustaa tutustumaan kehittämissuunnitelman graafiseen esitykseen verkossa.
 

Lisää sähköautojen latauspisteitä

Kehittämissuunnitelman kuuleminen tehdään kahden vuoden välein sähkömarkkinalain velvoittamana ja sen muoto ja sisältö päivittyivät nykymuotoonsa vuonna 2022. Suunnitelmassa ei kuitenkaan tarkastella ajanjaksoa vain kahden vuoden päähän vaan myös pitkälle tulevaisuuteen. Toimintaympäristön muutoksia ennustetaan avoimen datan pohjalta.

”Kuopion rakennukset lämpiävät pitkälti kaukolämmöllä. Lämmön tuotantomenetelmien muutokset ovat tulevaisuudessa hyvin todennäköisiä, mutta tarkempi aikataulu on vielä epäselvä. Vaikka uusille kaavoitetuille alueille rakennetaan pääsääntöisesti kaukolämpöverkkoa, myös vaihtoehtoiset lämmön ja sähkön tuotantotavat ovat alkaneet kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän. Tämä huomioidaan sähköverkon investoinneissa”, Taipale arvioi.

Hän arvelee sähköautoilun lisääntyvän huomattavasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Liikenteen sähköistyminen vaatii sähköverkolta investointeja, sillä julkiset sähköauton latausasemat vaativat suurta tehoa pistemäisissä kohteissa.

Taipale kertoo, että tämänhetkisten ennusteiden ja laskelmien mukaan lisääntyvä latauskuorma ei lyhyellä aikavälillä aiheuta kapasiteettiongelmia sähköverkolle, vaikka investointeja pitääkin tehdä. Hän ei usko, että kotilatausten lisääntyminen vaikuttaisi sähköverkkoon suuresti lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

”Siirretyn sähkön kokonaismäärä on pysynyt viime vuosina melko vakaana, vaikka uusia kaavoitettuja alueita on tullut lisää”, hän sanoo. 

Katso kartasta vapaan kapasiteetin alueet

Kuopion Sähköverkko Oy:llä seurataan tiiviisti erilaisia mahdollisuuksia ja uusia tekniikoita, joita tulevaisuus voi tuoda tullessaan. 

”Vihreä siirtymä voi tuoda tullessaan esimerkiksi vetytalous- tai sähkökattilahankkeita, jotka vaativat paljon tehoa suurjänniteverkosta. Suurjänniteverkon kapasiteettia tutkitaan parhaillaan tarkemmin diplomityön muodossa. Työssä tarkastellaan erilaisten skenaarioiden avulla verkon kuormituksen kehittymistä, jolloin voimme arvioida investointitarpeita tai esimerkiksi kulutusjouston tarvetta.”, hän sanoo.

Kuopio haluaa olla houkutteleva kohde teollisuuden tuotantolaitoksille. Viitteitä vapaan kapasiteetin alueista voi saada kuulemisalustalla olevasta kapasiteettikartasta.

“Kapasiteettikartta kertoo suuremmille toimijoille, paljonko meillä on verkossa vapaata kapasiteettia. Pitää kuitenkin muistaa, että kartan arvioima kapasiteetti on suuntaa-antava. Emme voi turvallisuussyistä esittää verkkoa kovin tarkasti”, Taipale tarkentaa.

Hän kehottaa kaikkia verkkoalueen asiakkaita tutustumaan kuulemisalustan graafiseen materiaaliin.

”Kannustan asiakkaitamme ja sidosryhmiämme kommentoimaan kehittämissuunnitelmaamme. Rakennetaan yhdessä toimitusvarmaa sähköverkkoa Kuopioon!”

 

>> Tutustu ja kommentoi kehityssuunnnitelmaa

 

Teksti: Aino Soutsalmi
Kuvat: Tiina Haring


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#blogi #kuopionenergia #sentuntee  

Vuoden 2023 tulos ennakoitua parempi

Vuotta 2023 leimasi sähkön pörssihintojen voimakas vaihtelu. Vuoden aikana koettiin korkeita piikkejä ja toisaalta miinusmerkkisiä hintoja. Sähkön hintavaihtelu näkyi myös Kuopion Energian liikevaihtokertymässä. Talousjohtajana seurasin suu...

#energiantuotanto #kuopionenergia #sentuntee #toimitusvarmuus  

Puuterminaaliverkosto parantaa toimitusvarmuutta entisestään

Kuopion Energia on panostanut toimitusvarmuuteen kehittämällä puupolttoaineen hankintaverkostoa. Lähellä sijaitsevien puuterminaalien ja sopivien yhteistyökumppaneiden avulla monimutkaisesta verkostosta saadaan sujuva ja luotettava.

#kuopionenergia #sentuntee #työ  

Kuopion Energia on Taitaja2024-kilpailun pääyhteistyökumppaneita

Taitaja2024-tapahtuma eli ammattitaidon SM-kilpailut järjestetään Kuopiossa 20.–23.5.2024. Kuopion Energia on mukana muun muassa tuomaroinnissa. Nuorista toivotaan osaajia moneen erilaiseen työtehtävään energiayhtiössä.

Katso myös nämä aihepiirit!

#astettaalemmas #blogi #energiansäästö #energiantuotanto #energiatehokkuus #energiavinkki #hiilijalanjälki #hyvinvointi #häiriöviestipalvelu #ilmastointi #ilmastonmuutos #kaukolämpö #kotona #kuopionenergia #lämmitys #lämpö #pientuotanto #pääkirjoitus #rakentaminen #sentuntee #sähkö #sähköauto #sähköinen liikenne #sähkönsäästö #sähköpula #sähköverkko #toimitusvarmuus #Tuhkanhyötykäyttö #tulevaisuus #turvallisuus #työ #ympäristö