Asiakkaat pääsivät osallistumaan kaukolämmön kehittämistyöhön

Asiakkaat pääsivät osallistumaan kaukolämmön kehittämistyöhön

14.05.2024

Kuopion Energia arvioi lämmöntuotantotapojaan ja tulevaisuuden asiakastarpeita osana yhtiön strategiauudistusta, ja näiden suunnittelussa asiakasta kuunnellaan nyt entistä enemmän. Lisää arvokasta asiakastietoa saatiin huhtikuisessa asiakaspaneelitilaisuudessa.

Kuopion Energian strategian uudistuminen tarjosi hyvän ajankohdan kokeilla uusia keinoja kuulla asiakkaiden toiveita ja odotuksia. Huhtikuussa järjestetyssä asiakaspaneelissa haluttiin tunnistaa erityisesti niitä seikkoja, joita asukkaat kaukolämmössä arvostavat nyt ja tulevaisuudessa.

Keskusteluihin osallistui yhdeksän eri-ikäistä asiakasta, joista suurin osa asuu omakotitalossa. Mielipiteet ja näkemykset tulivat hyvin esille keskustelujen ja pienten tehtävien kautta.

Kun Kuopion Energia kyseli sopivia henkilöitä paneeliin, Kuopion Seudun Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Raija Purkunen pääsi merkittävään osaan paneelin kokoamisessa.

– Asun omakotitalossa Pirtin alueella. Yksi syy osallistua paneeliin oli halu vaikuttaa asumiseen liittyviin seikkoihin sekä omasta että yhdistyksen puolesta, Purkunen sanoo.

– Itseäni kiinnosti erityisesti keskustella siitä, miten Kuopion Energia voisi olla nykyistä kilpailukykyisempi kaukolämpötarjouksissaan, ja miten saisin nykyistä enemmän hyötyä aurinkopaneeleista.

Kuopion Energialta kerrotaan, että asiakaspaneelin tavoitteena oli saada hyviä tavoitteita ja ajatuksia markkinointityöhön.

– Tästä voitaisiin mahdollisesti suunnitella pysyvää kehystä yhteistyölle eri sidosryhmien kanssa, Kuopion Energian markkinointipäällikkö Essi Heikkilä kertoo.

Kari Korkiakoski kannusti paneelin osallistujia muun muassa pohtimaan lämmitysratkaisuja eri kulmista.
 

Luotettava ja helppo kaukolämpö

Panelistit olivat verrattain hyvin perillä kaukolämmön ja myös muiden lämmitysratkaisujen mahdollisuuksista. Keskustelua käytiin myös tulevaisuuden ratkaisuista ja erilaisista lämmitysmuodoista sekä aurinkopaneeleista.

Hinnoittelu ja kaukolämmön markkina-asema herättivät jonkin verran kommentteja, mutta kaukolämpöä pidettiin luotettavana, helppona ja varmana lämmitysmuotona.

Viestinnän seuraamisessa ulkoiset mediat, kuten Savon Sanomat, some ja internet mainittiin aktiivisemmin kuin Kuopion Energian omat toimenpiteet eli asiakaslehti ja uutiskirje.

Useimmilla asiakkailla oli useita vuosia edellisestä yhteydenotosta, ja keskusteluun osallistuneet olivat olleet todella harvoin yhteydessä Kuopion Energiaan.

Mielikuvina Kuopion Energiasta esille tulivat ”luotettava, turvallinen, osaava, tarpeellinen, tuttu, haastavassa ympäristössä – haasteita on, muutoksen edessä, paikallinen, Kuopion kaupungin omistama”.

 

Lisäpalveluja omakotiasujille?

Panelistit esittivät myös toiveita lisäpalveluista Kuopion Energialle. Näitä olivat muun muassa omakotiasujan laitteiden etähallinta sekä avoimet rajapinnat tiedon hakuun lämmön ja sähkön kulutuksesta. Kuopion Energialta kerrotaan, että kaikki keskusteluissa esiin nousseet asiakastoiveet käydään läpi, ja niiden toteuttamisen mahdollisuudet selvitetään osana kehitystyötä.

Myös lämmönvaihtimien asennukset rahoituksella omakotiasujille saivat kannatusta. Aurinkopaneeleista ja lämmönvaihtimista esitettiin mahdollisuutta yhteistarjoukseen eli kuluttajien ostovoiman yhdistämistä.

Keskustelussa toivottiin säännöllistä konsultointia, esimerkiksi viiden vuoden välein, myös omakotiasujille. Keskustelijat huomauttivat, että Kuopion Energia voisi kannustaa asukkaita lämmittämään omia ”uunejaan” ainakin pakkaskauden huippuaikoina.

Hiltulanlahdessa omakotitalossa asuva Miikka Luomi kertoi, että asiakaspaneelit ja sen kaltaiset asiakastilaisuudet ovat kiinnostavia.

– Paneeli sujui hyvin, ja keskustelu oli vilkasta. Myös erilaisia näkökulmia tuli hyvin esille. Energia-asiat, asumiskustannukset ja älykotiasumiseen liittyvät mahdollisuudet ja teknologiat ovat ajankohtaisia ja kiinnostavia aiheita.

Paneelin vetäjinä toimivat Kari Korkiakoski ja Pasi Brusi Futurelab Experience -yrityksestä. He kiittelivät paneelin osallistujia aktiivisuudesta ja hyvistä näkökulmista.

 

Teksti: Innimari Hyvärinen
Kuvat: Matias Honkamaa


 

 


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#blogi #kuopionenergia #sentuntee  

Vuoden 2023 tulos ennakoitua parempi

Vuotta 2023 leimasi sähkön pörssihintojen voimakas vaihtelu. Vuoden aikana koettiin korkeita piikkejä ja toisaalta miinusmerkkisiä hintoja. Sähkön hintavaihtelu näkyi myös Kuopion Energian liikevaihtokertymässä. Talousjohtajana seurasin suu...

#kuopionenergia #sentuntee #työ  

Kuopion Energia on Taitaja2024-kilpailun pääyhteistyökumppaneita

Taitaja2024-tapahtuma eli ammattitaidon SM-kilpailut järjestetään Kuopiossa 20.–23.5.2024. Kuopion Energia on mukana muun muassa tuomaroinnissa. Nuorista toivotaan osaajia moneen erilaiseen työtehtävään energiayhtiössä.

#kaukolämpö #kuopionenergia #sentuntee  

Asiakkaat pääsivät osallistumaan kaukolämmön kehittämistyöhön

Kuopion Energia arvioi lämmöntuotantotapojaan ja tulevaisuuden asiakastarpeita osana yhtiön strategiauudistusta, ja näiden suunnittelussa asiakasta kuunnellaan nyt entistä enemmän. Lisää arvokasta asiakastietoa saatiin huhtikuisessa asiakas...

Katso myös nämä aihepiirit!

#astettaalemmas #blogi #energiansäästö #energiantuotanto #energiatehokkuus #energiavinkki #hiilijalanjälki #hyvinvointi #häiriöviestipalvelu #ilmastointi #ilmastonmuutos #kaukolämpö #kotona #kuopionenergia #lämmitys #lämpö #pientuotanto #pääkirjoitus #rakentaminen #sentuntee #sähkö #sähköauto #sähköinen liikenne #sähkönsäästö #sähköpula #sähköverkko #toimitusvarmuus #Tuhkanhyötykäyttö #tulevaisuus #turvallisuus #työ #ympäristö