Vastuullista verkkopalvelua

23.11.2020, klo 16:28

Syksyn ajan olemme saaneet lukea mediasta erilaisia kirjoituksia sähkönsiirrosta. Kaikkien viesti on ollut sama: miten hillitä siirtohintojen nousua?

Kuopion Sähköverkko Oy vastaa sähkönsiirrosta Kuopion keskeisellä kaupunkialueella. Toimimme pääasiassa kaupungissa, jolloin sähköverkkoa on kaapeloitu olosuhteiden pakosta jo vuosikymmeniä. Siksi verkkomme ei ole niin altis myrskyvaurioille.

Tästä huolimatta Kuopiossakin tehdään toimitusvarmuusinvestointeja vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Aikoinaan on säästetty esimerkiksi siten, että olemassa olevaa pylvästystä on hyödynnetty verkon rakentamisessa. Nyt nämä kohteet kaapeloidaan, jotta voimme varmuudella saavuttaa uuden lain vaatiman kuuden tunnin toimitusvarmuustavoitteen. Kaupungeissa laatutavoitteet ovat huomattavasti tiukemmat kuin haja-asutusalueella.

Kaikki tämä tehdään parantaaksemme asiakaspalvelua ja toimitusvarmuutta. Strategiamme mukaisesti tehtävämme on varmistaa, että asiakkaamme voivat elää huoletonta arkea – tällöin sähköt eivät pätki ja teho riittää.

Investoimme sähköverkkoon seuraavan viiden vuoden aikana yhteensä 29 miljoonaa euroa. Isoimpina kohteina ovat Savilahden sähköaseman saneeraus ja etäluettavien mittareiden uusinta. Valmistaudumme myös energiajärjestelmän murrokseen. Sähkön mittausten yhteinen tietovarasto Datahub käynnistyy 2022 ja 15 minuutin taseselvitysjakson, eli varttitaseen, käyttöönotto on 2023.

Varmistaaksemme hankkeiden läpiviemisen, nostamme asiakkaidemme siirtohintaa 1.1.2021 alkaen keskimäärin 5 %. Samalla jatkamme 2018 aloitettua tariffirakenneuudistusta, jossa tavoitteena on muuttaa hinnoittelua kustannusvastaavampaan muotoon. Pitkään käytössä ollut sähkönjakelun energiaperusteinen hinnoittelurakenne ei kannusta verkkokapasiteetin tehokkaaseen käyttöön eikä hinnoittelurakenne vastaa kustannuksia. Hintojen nosto kohdistetaan yleissiirrossa perusmaksuun ja kaikissa muissa tariffiryhmissä tehomaksuun.

Uudistamme samassa yhteydessä sähköverkkopalvelun termistöämme. Otamme käyttöön soveltuvin osin Energiateollisuuden suosittelemat valtakunnallisesti yhtenäiset siirtotuotteiden termit.

Saamamme asiakastyytyväisyyskyselyn palautteiden perusteella asiakkaamme arvostavat eniten häiriötöntä sähkönjakelua. 91 % on myös sitä mieltä, että sähköyhtiön on oltava luotettava ja vastuullinen. Nämä asiat on meillä kirjattu konsernistrategiaan aivan keskeisimmiksi tavoitteiksi ja näitä noudatamme päivittäisessä toiminnassamme.

Palaan vielä alussa esitettyyn kysymykseen - miten hillitä siirtohintojen nousua? Nykyisen valvontajakson 2020–2023 kohtuullinen tuottoaste tulee olemaan suomalaisen valvonnan historian alhaisin. Tämä tulee laskemaan sallittua tuottotasoa edelliseen valvontajaksoon verrattuna ja hillitsee siirtohintojen nousua.

 

Kari Väänänen
toimitusjohtaja
Kuopion Sähköverkko Oy

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Mittareiden vaihto

Kuinka etäluettavien mittareiden vaihto parantaa sähkön laatua tai toimitusvarmuutta? Mitä hyötyä asiakkaille mittareiden vaihdosta on?

- ti 24. marraskuuta 2020 14.58.38

Säävarma siirtoverkko / siirtohintajargon

Nättiin pakettiin olette korotusilmoituksen saaneet - kuluttajalle tuo on ns. ”Bullshittia”. Ehkä paikallistasolla olisi parempi myöntää, että kyse on kunnallisveron ulkopuolisesta verotuksesta. Tietysti osansa saavat muutkin omistajat. Hyvää kuitenkin, että osingot kai jäävät osaltaan lähiseudulle. Maineensa siirtobusines on ”ryssinyt”. Sitä ei korjaa vähään aikaan mikään ja katkoihin ei varaa ole. Hinnoittelun painotus kiinteisiin maksuosiin ei taida myöskään mainetta parantaa. Ei varmaan enää uskalla torilla kehua olevansa siirtoverkkoyhtiössä töissä 😂

- ti 24. marraskuuta 2020 16.56.54

(Ei otsikkoa)

Siis miten tuo nyt ymmärtäisi? Hintatasoa EI nouse, mutta kuitenkin nousee 5%?!?!?
Siitäkö on siirtohinijen hillitsemistä???

- ke 25. marraskuuta 2020 12.29.57

Vastaus: Mittareiden vaihto

Energiamarkkinat muuttuvat kovaa vauhtia ja se vaatii myös energiajärjestelmän uudistamista. Sähkön tuotantorakenteen muutos, energiavarastot ja sähköinen liikenne muuttavat sähkön käyttöä ja siinä muuttuvat myös asiakastarpeet. Tulevaisuudessa sähköjärjestelmän tasapainon hallitseminen muuttuu entistä haastavammaksi. Tässä seuraavan sukupolven älymittareilla on oma roolinsa.

Kuopion Sähköverkon ensimmäisen sukupolven älymittarit tulevat elinkaaren päähänsä lähivuosina ja ne tullaan uusimaan uudet asiakastarpeet täyttäviin mittareihin tämän vuosikymmenen puolivälissä. Määrittelytyö ja asiakastarpeiden kartoitus on aloitettu. Uusi älymittausjärjestelmä mahdollistaa jatkossa reaaliaikaiset palvelut asiakkaille. Mittausjakso lyhenee tunnista varttiin siten, että tiedot ovat käytettävissä välittömästi. Jatkossa voimakkaasti sääriippuvainen tuotanto tarvitsee mittaustiedon käsittelyä nykyisen tunnin sijasta vartin mittausjaksolla. Lisäksi uudet mittarit mahdollistavat uusien ohjauspalvelujen tarjoamisen vaikkapa myyjille, mikä mahdollistaa asiakkaiden pääsyn kysyntäjoustomarkkinoille.
T: Kuopion Sähköverkko Oy/Kari Väänänen

Kuopion Energia - ti 1. joulukuuta 2020 12.22.23