Talvi tulee, olemme valmiina – olethan sinäkin?

24.11.2020, klo 07:35

Talvi tapaa yllättää autoilijat, muttei Kuopion Energiaa. Vaihteleviin sääoloihin varaudutaan ympäri vuoden. Pitkäaikaisin sopimuksin varmistetaan polttoaineen saanti lämmön- ja sähköntuotantoon. Miten valmiina kuluttaja on talven tuloon?

Haapaniemen kakkosvoimalaitoksen turbiinin osia uusitaan säännöllisesti. Tänä syksynä on tehty tavallista isompi uusinta, kun turbiinin siivistö on vaihdettu kokonaan.

 

Tuotantojohtaja Peter Seppälä kertoo, että pakkaskauteen on valmistauduttu kuten pitääkin. Kaukolämmön ja sähkön toimitusvarmuus on Kuopiossa valtakunnallisesti huipputasoa ja keskeytysajat ovat lyhyitä verrattuna vastaaviin energiayhtiöihin.

– Kesällä huolletaan koko tuotantokoneisto, kattilat ja turbiinit. Normaalit vuosihuollot on nytkin tehty, mutta lisäksi Haapaniemen kakkosvoimalaitosyksikössä on tehty tavallista mittavampi uusiminen, kun turbiinin siivistö vaihdettiin kokonaan. Nyt sen pitäisi toimia aina vuoteen 2035, Seppälä sanoo.

Haapaniemellä lämpöä ja sähköä tuotetaan pääosin metsäperäisillä biopolttoaineilla ja teollisuuden puuperäisillä sivutuotteilla. Turpeen osuus on nyt noin 40 prosenttia, eli kolmanneksen vähemmän kuin vuosikymmentä aiemmin.  

– Sen tarvetta on pienentänyt biopolttoaineisiin siirtyminen, mutta myös savukaasupesuri, jolla hukkalämpöä voidaan käyttää kaukolämmön tuotantoon, Seppälä sanoo.

Myös kaukolämpöakku vähentää polttoaineen tarvetta. Voimalaitoksen taloudellisuutta voidaan nyt parantaa sähköntuotannon oikealla ajoituksella.  

Huolloista mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille

Häiriötöntä lämmönsaantia varmistetaan Kuopiossa myös kaukolämpöverkon ja varalämpökeskusten kunnossapidolla ja kehittämisellä. Kunnossapitoa tehdään lämmityskauden ulkopuolella, jotta niistä aiheutuisi asiakkaille mahdollisimman vähän haittaa.

– Oma kunnossapito- ja hankintaorganisaatiomme suunnittelee talvikaudella hankinnat, ja samat henkilöt vastaavat toteutuksesta kesäaikana, kaukolämpöjohtaja Reima Lassila toteaa.

Myös Kuopion Sähköverkon toimitusjohtaja Kari Väänänen kertoo jatkuvasta varautumisesta normaalina tapana toimia. Kalusto, työkalut, vaatetus ja muu tarpeellinen soveltuvat Suomen oloihin ja ovat käytössä ympäri vuoden.

– Kesäaikana tehdään ylläpitoa, kuten johtokatujen raivauksia ja laitteiden huoltoja. Sama pätee sähköverkon rakentamiseen. Sulan maan aikaan on taloudellisempaa rakentaa, Väänänen toteaa.

– Mikäli työmaita jää talvikaudeksi, ne suojataan hyvin, jotta niiden lähistöllä on turvallista liikkua. Muuten talvisin tehdään purkukohteita tai muuntamohuoltoja työkuorman tasoittamiseksi eri vuodenajoille.

Asiakkaiden ja myös lumityöurakoitsijoiden on tärkeää muistaa, ettei sähköverkon laitteiden, muuntamoiden ja jakokaappien eteen saa kasata lunta. Myöskään ilmajohtojen alle ei pidä kasata kinoksia.

 – Vaikka sähköiset osat olisivat kuinka hyvin suojattuja koskettamiselta, niissä voi syntyä tapaturman vaara, Väänänen varoittaa.


Haapaniemen kakkosvoimalaitosyksikössä turbiinin siivistö vaihdettiin kokonaan. Sen odotetaan toimivan aina vuoteen 2035, tuotantojohtaja Peter Seppälä kertoo.


Myös
asiakkaan kannattaa varautua pakkasten tuloon

Energia-asiakkaiden vastuulla on huolehtia omien laitteiden toiminnasta, ettei talvikausi tuo ikäviä yllätyksiä. Isommissa kiinteistöissä yleensä ammattilaiset tekevät tarvittavat huoltotoimet, mutta pientaloissa ne eivät ole aina itsestään selviä. 

– Ainakin ennen lämmityskautta olisi hyvä käydä lämmönjakohuoneessa katsomassa, miten laitteet voivat ja tarkistaa, ettei mistään tiputtele vettä. Mahdolliset ongelmat pitää selvittää ja saattaa kuntoon LVI-ammattilaisen kanssa, Reima Lassila muistuttaa.

Omaa energiankulutusta kannattaa seurata Väppi-palvelusta, joka kertoo, jos kulutuksessa on jotain poikkeavaa. Viimeistään nyt on syytä ottaa käyttöön myös Kuopion Energian maksuton häiriöviestipalvelu omaan matkapuhelimeen. 

– Näin pysyy ajan tasalla niin suunnitelluista huoltotöiden aiheuttamista katkoista kuin harvinaisemmista yllätyksellisistä toimitushäiriöistä. Tilannetietoa löytyy myös häiriötilannekartasta Kuopion Energian verkkosivuilta, Lassila mainitsee.

Kuopion Energian asiantuntijat seuraavat etämittaustiedon avulla asiakaslaitteiden toimintaa päivittäin. Jos poikkeamia huomataan, asiakkaaseen otetaan yhteyttä. Kuopion Energian ympärivuorokautinen päivystys auttaa hätätilanteissa.  

Muistilista energian kuluttaja-asiakkaalle

  • Ota käyttöön Väppi-palvelu seurataksesi energian kulutusta ja jäähtymää talvella
  • Tilaa puhelimeesi Kuopion Energian häiriöviestipalvelu
  • Käy ennen lämmityskautta läpi lämmönjakoon liittyvät laitteesi ja niiden liitoskohdat tarkistaaksesi, että ne toimivat oikein. Jos  huomaat vuotoja tai muita ongelmia, ota yhteys LVI-ammattilaiseen
  • Tarkista myös termostaattisten patteriventtiileiden ja lattialämmitysventtiilien kunto. Netistä löytyy hyvin vinkkiä tarkistustoimille. Käänny tarvittaessa LVI-ammattilaisten puoleen.Teksti: Tiinu Wuolio
Kuvat: Jape Tiitinen

 

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Venäläisellä hakkeella

Tiedustelisin että kuinka paljon venäjältä tuodaan haketta Kuopion energialle? esim. prosenteissa kaikesta käytettävästä hakkeesta.

- ti 24. marraskuuta 2020 22.20.20