Savilahden kadut rakennetaan uusiomateriaalilla

26.05.2020, klo 15:31

Tänä keväänä Savilahteen rakennetaan katuverkostoa, jonka rakentamisessa hyödynnetään Haapaniemen voimalaitoksella lämmön- ja sähköntuotannossa syntyvää tuhkaa.  Tuhkan käyttö maarakentamisessa säästää luonnonvaroja. Uusiomateriaalit maarakennus- ja infrarakentamisessa ovat yleistymässä. 


Ympäristöasiantuntija Essi Holopainen Sarastuskaaren kevyenliikenteen väylän työmaalla. Savilahden katuverkoston rakentamisessa hyödynnetään Haapaniemen voimalaitoksen tuhkaa.  

 

Tuhkaa on käytetty väylärakenteiden rakentamisessa hyvin kokemuksin ympäri Suomen. Kuopiossa Sarastuskaaren kevyenliikenteen väylä on ensimmäinen laatuaan.  

Arinatuhkan ajo Sarastuskaaren jalankulku- ja pyöräilyväylän rakenteisiin aloitettiin jo huhtikuun puolessa välissä. Toukokuun aikana on rakennettu lentotuhkan ja sementin yhdistelmästä syntyvää jakavaa kerrosta, joka on edellyttänyt suotuisaa poutasäätä ja tarkkaa aikataulua. Tuhkan ja sementin seos on ajettava katutyömaahan vuorokauden kuluessa sen sekoittamisesta. Tuhkarakenteen päälle ajetaan kalliomurskeesta tehty kantava kerros, joka päällystetään asfaltilla.  

 

Huolellinen suunnittelu lisäsi tietoa 

Rakentamista on edeltänyt pitkä suunnitteluvaihe. Viime syksynä tuhkan käyttöä on testattu laboratoriossa ja Jätekukon alueelle tehdyllä koekentällä, josta saadut kokemukset katurakenteen tiivistymisestä ja lujittumisesta ovat olleet rohkaisevia.   

– Olemme tutkineet koekentällä optimaalista tuhka-sementtiseosta ja tuhkan käyttöä maarakentamisessa rakennusteknisesti. Hanke on vaatinut tiivistä yhteistyötä Kuopion Energian, suunnittelijoiden, rakentajan ja viranomaisten kanssa. Tämä on ollut kaikille positiivinen oppimiskokemus. Nyt tiedämme, että tuhkaa voi hyödyntää hyvin tuloksin väylärakentamisessa, kertoo Jätekukon käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen.   

 

Tuhkan uusiokäyttö on kiertotaloutta parhaimmillaan 

Tuhkan käyttö väylärakenteissa edellyttää tarkkaa laadunseurantaa. Ulkopuolinen laboratorio analysoi näytteet ja antaa lausunnon kunkin erän maarakennuskelpoisuudesta. Katurakentamisessa käytettävä tuhka on koostumukseltaan tarkasti tutkittua, ja se täyttää maarakentamisessa käytettävien uusiomateriaalien edellyttämät tarkat kriteerit.  Tuhka varastoidaan Jätekukon alueelle, jossa myös väylärakentamisessa käytettävä tuhkasementtiseos valmistellaan.  

– Kuopion Energia on mukana useissa hankkeissa, joissa etsitään hyötykäyttökohteita tuhkalle. Viime vuonna Haapaniemen voimalaitoksessa syntyvästä noin 15 000 tonnin tuhkamäärästä noin 60 prosenttia soveltui maarakennukseen. Syntyvän jätteen määrä vähenee, kun tuhkasta saadaankin uusiorakennusmateriaalia, sanoo Kuopion Energian ympäristöasiantuntija Essi Holopainen.  

 

Tärkeää pioneerityötä uusiomateriaalien käytössä 

Savilahden alue on yksi Kuopion kaupungin kärkihankkeista, missä hyödynnetään uudenlaisia tapoja rakentaa, elää ja asua resurssiviisaasti, luonnonvaroja ja energiaa säästäen ja hyvinvointia lisäten. Tuhkan uusiokäyttö alueen katurakenteissa on yksi osa suurempaa tavoitetta saada erilaiset uusiomateriaalit hyötykäyttöön. 

– Tämä on meille ensimmäinen koeponnistus tuhkan hyötykäytöstä katurakentamisessa. Peli on nyt saatu hienosti auki. Keräämme arvokasta kokemusta ja oppia uusiomateriaalien käytöstä, jotta voimme hyödyntää niitä myös muissa kaupungin rakennuskohteissa tulevaisuudessa, kertoo Kuopion kaupungininsinööri Ismo Heikkinen.     

Uusiomateriaalien käytön lisääminen vaatii hyvää yhteistyötä ja näkemystä eri osapuolilta.      

Savilahden alueella olemme tehneet hyvää yhteistyötä Jätekukon, Kuopion kaupungin ja Mestarin kanssa.  Tarvitsemme pioneerihankkeita ja rohkaisevia kokemuksia, mutta myös kannustavia kilpailutuskäytäntöjä, jotta tuhkan hyötykäyttö yleistyisi tulevaisuudessa. Uskomme, että voimalaitoksissa syntyvä tuhka päätyy tulevaisuudessa yhä useammin hyötykäyttöön, sanoo Holopainen.   

 

Lisätietoja:  

Essi Holopainen 
Ympäristöasiantuntija, Kuopion Energia Oy
essi.holopainen@kuopionenergia.fi 

Ismo Heikkinen
Kaupungininsinööri
ismo.heikkinen@kuopio.fi 

Pekka Hyvärinen 
Käyttöpäällikkö, Jätekukko Oy  
pekka.hyvarinen@jatekukko.fi 


Teksti: Maria Pecoraro
Kuva: Jape Tiitinen


Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: