Sähköverkon verkkopalveluehdot ja liittymisehdot muuttuneet: Uudet sopimusehdot kattavat myös sähkön pientuottajat

21.05.2019, klo 13:25

Kuopion Sähköverkko Oy on ottanut käyttöön Energiaviraston vahvistamat uudet Energiateollisuus ry:n suosittelemat sähköverkon verkkopalveluehdot VPE2019 ja liittymisehdot LE2019.


Sähkön pientuotanto Kuopion Sähköverkon alueella on laajentunut pikkuhiljaa viime vuosina ja tahti tuntuu kiihtyvän. Tällä hetkellä aurinkopaneeleilla tuotettua pientuotantoa on noin 50 kohteessa.

Verkkopalveluehdot koskevat asiakkaille tapahtuvaa sähkönsiirtoa ja liittymisehdot kiinteistöjen tai vastaavien liittymistä verkonhaltijan sähkönjakeluverkkoon.

Kuopion Sähköverkon käyttämiä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja on tarkistettu vastaamaan sähkömarkkinoita pientuotannon yleistyessä. Sekä sähköverkkopalveluiden että verkkoon liittymispalveluiden ehdot ovat kaikille sähkönkuluttajille ja myös sähkön pientuottajille samat 17. toukokuuta 2019 lähtien.

– Uudet sopimusehdot soveltuvat myös aurinkopaneeleilla sähköä tuottaviin laitoksiin silloin, kun niillä voi syöttää sähköä verkonhaltijan jakeluverkkoon, asiakaspäällikkö Urpo Saastamoinen Kuopion Sähköverkko Oy:stä sanoo.

Sähkön pientuottajien mahdollisuudet yli oman tarpeen tuotetun sähkön myyntiin on nyt otettu johdonmukaisesti huomioon uusissa sopimusehdoissa. Entistä selkeämmät ja yhtenäisemmät sopimusehdot perustuvat valtakunnallisiin em. Energiateollisuus ry:n suosituksiin.

– Kuluttajan asema ei heikkene, mutta pientuottajan on hyvä tuntea myös omat vastuunsa laitteistojen käyttöönotossa ja toimintavarmuudessa, Saastamoinen muistuttaa.

Sähkön pientuotanto Kuopion Sähköverkon alueella on laajentunut viime vuosina ja tahti tuntuu kiihtyvän. Tällä hetkellä aurinkopaneeleilla tuotettua pientuotantoa on noin 50 kohteessa. Valtaosa näistä on pientaloissa, mutta myös yritykset ovat investoineet aurinkovoimaan.

Verkkoon liittyjän vastuulla on, että liittymään kytketyt sähkölaitteistot täyttävät liittämistä koskevat tekniset vaatimukset. Liittyjä vastaa myös liittymään mahdollisesti kytkettyjen kolmansien osapuolten sähkölaitteistoista.


Kuopion Sähköverkon ja asiakkaiden välisiä ehtoja on uudistettu vastaamaan muun muassa sähkön pientuottajien tarpeisiin. Niihin on kirjattu esimerkiksi sähkönkäyttöpaikan ja sähköntuotantopaikan teknisiä tarkennuksia, asiakaspäällikkö Urpo Saastamoinen mainitsee.

 

Pientuottajan ylijäämäsähkölle oltava ostaja

Sähköntuotantolaitteiston kytkeminen jakeluverkkoon edellyttää aina verkonhaltijan lupaa. Kun verkkoyhtiölle ilmoitetaan uudesta pientuotantojärjestelmästä, sille perustetaan niin sanottu käyttöpaikka ja tehdään verkkosopimus. Sopimus oikeuttaa siirtämään ylijäämäsähköä jakeluverkkoon päin. Nykyiset mittalaitteet myös mahdollistavat mittauksen kumpaankin suuntaan.

– Aurinkovoimajärjestelmä on taloudellisessa mielessä järkevintä mitoittaa aina oman talouden energiantarpeisiin. Säästöä syntyy energiamaksuissa ja veroissa, kun tuotettu sähkö menee omaan käyttöön, eikä tuotettua osuutta tarvitse ostaa verkosta, Saastamoinen huomauttaa.

Ylijäämäsähköllä ei silti pääse rikastumaan, vaikka Kuopion Sähköverkko ei peri jakeluverkkoon siirtämisestä maksua, kun tuotantolaitos on pieni.

Pientuottajan pitää kuitenkin itse olla yhteydessä sähkön myyjään, jotta mahdolliselle ylituotannolle olisi myös ostaja. Käytännössä myyntisopimuksen toinen osapuoli on sama, jolta pientuottaja ostaa sähköä silloin, kun oma tuotanto ei kata koko energiantarvetta.

– Sopimus myynnistä tulee tehdä, vaikkei aktiivisesti myyntiä suunnittelisikaan, sillä käyttämättä jäänyt energia palautuu verkkoon joka tapauksessa, Saastamoinen neuvoo.

Kuopion Energia neuvoo edelleen energian käyttöön ja mittaukseen liittyvissä asioissa. Lisätietoa ja uudet täydelliset verkkopalveluehdot VPE2019 ja liittymisehdot LE2019 sekä koosteet sopimusehtojen muutoksista löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.kuopionenergia.fi/sahkoverkko/tietoa-sahkoverkostamme/hinnat-ja-sopimukset/.

Lisätietoa verkkoon liittymisestä

www.kuopionenergia.fi/sahkoverkko/asiakkaille/nain-liityt-sahkoverkkoon/.

 

Faktat:


 – Kuopion Sähköverkko Oy on 17.5.2019 ottanut käyttöön Energiaviraston vahvistamat uudet Energiateollisuus ry:n suosittelemat sähköverkon verkkopalveluehdot VPE2019 ja liittymisehdot LE2019.
 – Verkkopalveluehdot koskevat sähkönsiirtoa asiakkaille ja liittymisehdot kiinteistöjen liittymistä sähkönjakeluverkkoon.
 – Sähköntuotantolaitteiston saa kytkeä jakeluverkkoon, kun verkonhaltija on antanut luvan.
 – Ehdoissa on mainittu laitteet, joista verkonhaltijalle tulee tehdä ennakkoselvitys. Tällaisia ovat mm. maalämpöpumput, loissähkön kompensointilaitteet, taajuusmuuttajat ja isoa käynnistysvirtaa ottavat laitteet.
 – Verkkoon liittyjä vastaa, että liittymään kytketyt sähkölaitteistot täyttävät liittämistä koskevat tekniset vaatimukset. Vastuu laitteista koskee sekä verkkoon liittymistä että pientuotannon myyntiä.
 – Verkkopalveluehdoissa on myös tarkemmin määritelty sähköntuotantolaitteistosta johtuva virhe- ja vahingonkorvausasiat.Teksti: Tiinu Wuolio
Kuvat: Jape Tiitinen


Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: