Sähkis-hankkeesta ratkaisuja sähköverkon digitalisointiin ja uusiin tuotantomalleihin

24.11.2020, klo 07:30

Savilahteen on rakentumassa moderni sähkötekniikan oppimis- ja kehitysympäristö. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Sähköasema- ja kiinteistötekniikan TKIO eli Sähkis-hanke uudistaa Savonia-ammattikorkeakoulun sähkövoimatekniikan laboratoriolaitteistoa, oppisisältöjä sekä tutkimus- ja kehityspalveluja.


Sähkis-hankkeessa syntynyt moderni sähkötekniikan oppimis- ja kehitysympäristö mahdollistaa uudenlaisen kehitystyön.

Vuonna 2018 alkanut mittava hanke koostuu investointi- ja pilotointivaiheista, ja se työllistää Savonialla neljä asiantuntijaa kokopäiväisesti sekä projektityöntekijöitä.

Sähköntuotanto ja -kulutus ovat suuressa teknologisessa murrosvaiheessa. Sähkönjakelujärjestelmien ja kiinteistöjen tekniset ohjausjärjestelmät ovat muuttuneet digitaalisiksi. Sähkön pientuotanto on yleistymässä esimerkiksi liikekiinteistöissä ja taloyhtiöissä. Tuotantolaitoksesta käyttäjille menevä yksisuuntainen jakeluverkko on muuttumassa kaksisuuntaiseksi. Sähkönjakeluverkossa on oltava kapasiteettia siirtää paikallisesti tuotettua sähköä muiden kulutettavaksi. 

Yhteiskunnan sähköistyminen edellyttää aiempaa suurempaa kapasiteettia sähköverkolta. Esimerkiksi sähköauton pikalataaminen vaatii suurta paikallista sähkötehoa. Tämä voi aiheuttaa rakenteellisia muutoksia olemassa olevaan sähköverkkoon. Teknologiset muutokset haastavat sähkönjakelujärjestelmien toimivuuden ja muuttavat verkon rakennetta ja mitoitusta.

– Sähkönjakelujärjestelmien ja laitteiden kehittäminen sekä digitalisointi edellyttävät nykyaikaisia koulutus- ja kehittämisympäristöjä. Sähkis-hankkeessa olemme luoneet nyt Savilahteen tutkimus-, kehitys- ja opetusympäristön, jossa voimme rakentaa ja testata älykkään sähköverkon ratkaisuja. Kokonaisuus vastaa sekä alan yritysten että ammattikorkeakoulun koulutus- ja kehitystarpeisiin. Meille on tärkeää pysyä teknologisen kehityksen etujoukoissa, kertoo projektipäällikkö Osmo Miinalainen Savonia-ammattikorkeakoulusta. 

Nykyaikaisiin tarpeisiin tehdyllä laboratorioympäristöllä voidaan myös parantaa uudistuvan sähköverkkojärjestelmän huoltovarmuutta, kun simulointi, testaaminen ja koestaminen on mahdollista.

– Teknologioiden muuttuessa myös opetussisällöt uudistuvat. Savilahteen muuton myötä tulemme tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä myös Savon ammattiopiston kanssa, Miinalainen jatkaa.


Projektipäällikkö Osmo Miinalainen ja projekti-insinööri Henrik Sikanen ovat olleet suunnittelemassa Savonia-ammattikorkeakoulun uutta sähkötekniikan oppimis- ja kehitysympäristöä.


Uusia palveluja yrityksille

Sähkis-hankkeessa on mukana yhdeksän sähköalan yritystä Savon alueelta. Hankkeen pilotointivaiheessa kartoitetaan kaikkien osallistuvien yritysten tutkimus-, henkilöstökoulutus- ja kehittämistarpeita. Kartoitusten pohjalta luodaan yrityksille suunnattu palvelumalli. Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Kari Väänänen odottaa innolla uuden laboratorioympäristön käyttöönottoa.   

– On tärkeää, että oppilaitoksilla on käytössään parhaat mahdolliset laitteet opetuksessa ja kehitystyössä. Meiltä on puuttunut laaja oppimis- ja kehitysympäristö, jolla voisimme simuloida todellisia kuormitustilanteita. Voimme jatkossa hyödyntää Savonian TKI-laboratoriota testaamisessa ja henkilöstökoulutuksessa.

Sähkis-hanketta on suunniteltu jatkettavan ensi vuoden puolelle saakka. Sähkis-hankekokonaisuuden toteuttamisen päärahoitus on saatu Pohjois-Savon liiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen koordinoimana Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Osallistuvat yritykset ovat myös merkittävinä rahoittajina Savonia-ammattikorkeakoulun oman rahoituksen lisäksi.

Teksti: Maria Pecoraro
Kuva: Jape Tiitinen

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: