Ruoppausmassa muuntuu rakentamisen uusiomateriaaliksi

25.08.2020, klo 10:50

Kuopion Energian Savilahden kaukojäähdytyslaitoksen rakentamisen yhteydessä Neulalahden syvänteeseen asennettiin vedenotto- ja palautusputkistot.

Suurten putkien asentaminen riittävän syvälle edellytti Neulalahden ja Savilahden välisen matalikon ruoppaamista. Järvenpohjasta nostettiin yhteensä 18 000 tonnia ruoppausmassaa, jolle löytyi sopiva käyttökohde läheltä. Jätekukko hyödyntää savipitoista maamassaa kaatopaikan rakenteissa.

Savilahden kaukojäähdytyslaitoksen edustalla olevan matalikon ruoppaus toteutettiin vuosina 2018-2019 sulan veden aikana. Sopivaa käyttökohdetta selvitettiin rakennustöiden aikana. Kattavilla maaperänäytteillä varmistettiin maa-aineksen koostumus sekä haitta-ainepitoisuudet. Pieni vedenläpäisevyysprosentti sekä matalat raskasmetallipitoisuudet mahdollistivat maa-aineksen käytön tässä käyttötarkoituksessa.

Toisen jäte on toisen aarre

Pitkäaikainen yhteistyö Jätekukon kanssa sai jatkoa, kun savipitoiselle maa-ainekselle löytyi hyötykäyttöä Kuopion jätekeskukseen rakennettavista kaatopaikkarakenteista.

– Tämä on hyvä esimerkki lähimateriaalien kierrättämisestä ja siitä, miten toisen jäte on toisen aarre. Meidän työmaaltamme nousi maamassaa, jonka Jätekukko saa resurssiviisaasti hyödynnettyä omassa toiminnassaan. Voimme hyvässä yhteistyössä innovoida ja edistää materiaalien hyötykäyttöä kaikkien eduksi, kertoo Kuopion Energian projektipäällikkö Petri Turtiainen.

Maamassan täytettävä tiukat tekniset vaatimukset

Kaivinkoneen nostama maamassa kuljetettiin proomuilla Ruoholahdessa sijainneeseen välivarastoon, jossa se sai tiivistyä ja kuivaa vuoden ajan. Tällä hetkellä maamassa on varastoitu aumoihin Jätekukon alueelle.

– Ensi keväänä hyödynnämme savipitoista maamassaa peittorakenteessa kaatopaikan sulkemisessa. Tällä lähimateriaalilla voimme korvata tavallisesti käytettävän bentoniittimaton, kertoo Jätekukon käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen.

Jätekeskusten toimintaa ja kaatopaikkojen rakentamista ohjaavat ympäristönsuojelulaki ja kaatopaikka-asetus, jotka asettavat reunaehdot kaatopaikkarakenteissa käytettäville materiaaleille. Kaatopaikan tekninen rakenne on varsin monimutkainen ja edellyttää tarkkaa suunnittelua. Matalikon pohjasta nostettu maa-aines sopii ominaisuuksiltaan kaatopaikkarakenteiden peittämiseen. Sen tehtävä on estää veden imeytyminen maaperään kaatopaikkarakenteen läpi.

Neulalahden ja Savilahden välisen matalikon ruoppauksesta noussut savipitoinen ruoppausmassa on niin tiivistä, että sitä voidaan hyödyntää Jätekukon kaatopaikkarakenteissa. Ruoppaaminen tapahtui vuosien 2018-2019 aikana.


Teksti: Maria Pecoraro
Kuvat: Sukellus Kotka Oy

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: