Kuopion Energian sähkönmyynti siirtyi Väreelle – miten isosta muutoksesta onkaan kyse?

25.03.2019, klo 14:45

Vuoden vaihteessa Kuopion Energialla tapahtui iso muutos, kun sähkökauppaliiketoiminta siirtyi kokonaisuudessaan Väre Energia Oy:lle. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Kuopion Energia ei enää myy sähköä loppukäyttäjille, vaan lämmöntuotannon yhteydessä tuotettu sähkö myydään tukkumarkkinoille.

Sähköllä on Kuopiossa ja Kuopion Energialla pitkä, yli sadan vuoden historia. Ei siis ihme, että vuodenvaihteessa tapahtunut sähkökaupasta luopuminen on tuntunut ainakin osasta asiakkaita ja henkilöstöä todella isolta muutokselta.


”Kyllä näkköö!” iloittiin Kuopiossa jo sydäntalvella vuonna 1892. Tuolloin otettiin käyttöön kirjapainonomistaja Otti Wilhelm Backmanin sähkölaitos, johon kaupungin valtuusmiehet antoivat luvan Backmanin kaupungille lähettämän hakemuksen pohjalta ”saada laitattaa sähköjohtoja tässä kaupungissa niihin taloihin, joiden omistajat sitä haluavat” ja ”sähköjohtolankoja varten pystyttää erinäisiä pylväitä”. Sähkövalon tulo kaupunkiin oli historiallisesti merkittävä tapahtuma. Backmanin suunnitelmien mukaisesti laitoksesta riitti virtaa omien tarpeiden lisäksi läheisiin liikkeisiin. Näin myös liike-elämä sai uutta potkua.


Väistämättä kaupungin oli kuitenkin ennen pitkää otettava sähkölaitostoiminta kaupungin omaan huostaan. Asiasta oltiin yksimielisiä jo kokouksessa 11.5.1896, mutta siitä päättäminen oli vaikeaa. Päätös omasta kunnallisestä sähkölaitoksesta tehtiin vasta melkein tasan kymmenen vuoden kuluttua, 1.6.1906. Kaupungin oma sähkölaitos otettiin käyttöön 16.12.1907.


Backman yritti kaupitella omaa sähkölaitostaan kaupungille useampaan otteeseen. Kun kaupoista ei vuonna 1901 tullut mitään, omistaja muodosti laitoksestaan Oy Kuopion Sähkölaitos -nimisen osakeyhtiön.


Kilpailu sähköasiakaista oli kovaa yksityisen yrittäjä Backmanin ja Kuopion kaupungin sähkölaitoksen kesken. Byrokraattiselle ja jäykälle kunnalliselle yksikölle tilanne oli uusi. Onneksi sähkölaitoksen hallituksessa oli kuitenkin menestyneitä yrittäjiä, joille kilpailu markkinoilla oli jo tuttua.

Elokuussa 1911 Oy Kuopion Sähkölaitoksen omistajat ja Kuopion kaupunki pääsivät vihdoin yksimielisyyteen Backmanin sähkölaitoksen myymisestä kaupungille. Niinpä Oy Kuopion Sähkölaitoksen viimeisetkin 215 kuluttajaa siirtyivät kaupungin verkkoon vuoden 1912 aikana. Seurauksena alkoi lähes vuosisadan kestänyt täydellinen sähkömonopoli, joka siirron osalta jatkuu edelleen.


Monopolin osalta merkittävä muutos tapahtui 1.6.1995. Tuolloin astui voimaan sähkömarkkinalaki ja sähkömarkkinat vapautuivat niin, että kuluttajien oli mahdollista ostaa sähkö haluamaltaan sähkönmyyjältä. Kaupungin sähkölaitokselle tilanne oli aivan uusi, kun ”lähes yhdeksänkymmenen vuoden pituisen monopolikauden kangistama organisaatio oli hiottava sähkömarkkinalain edellyttämään vapaaseen kilpailuun”. Muutoksen myötävaikutuksesta yrityksen nimi muuttui vuoden 1996 alusta lähtien Kuopion Energiaksi oltuaan vuodesta 1982 lähtien Kuopion Energialaitos. Kuitenkin vielä tänäkin päivänä törmää ihmisiin, jotka puhuvat energialaitoksesta tai jopa Kuopion sähkölaitoksesta.


Kuopion Energian perustamisesta on nyt lähes 113 vuotta ja sähkön tulemista Kuopioon lähes 127 vuotta. Noiden vuosien aikana sähkön merkitys elämässämme on muuttunut valtavasti. Ennen kunnallisen, yleistä jakelua hoitavan sähkölaitoksen perustamista hanketta vastustettiin, koska sähköä pidettiin ”ylöllisyystavarana” ja uskottiin, että hankkeesta ei tulisi kunnon ”äffääriä”. No ei tullut ylöllisyystavaraa ja äffäärikin on ihan kohtalaista. Emmehän me nykymaailmassa enää pärjää ilman sähköä.

Sähkönmyynti on yli sadan vuoden ajan ollut merkittävä osa Kuopion Energiaa. Mutta kuten Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm on sanonut useaan otteeseen sähkökauppaliiketoiminnan järjestelystä puhuessaan, Kuopion Energia ei tässä liiketoimintajärjestelyssä luovu mistään, vaan järjestelee sen toisella tavalla. Tavalla, joka mielestäni on tässä markkinatilanteessa paras niin asiakkaille kuin omistajillekin. Täällä Haapaniemellä muutos ei arjessa juurikaan näy: Haapaniemen voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä entiseen malliin ja me pidämme huolta, että kaupungissa sähköt ja lämmöt pysyvät päällä.

Kuopion Energia Oy
Satu Nurminen
Markkinointipäällikkö

Lähde: Moilanen, Arvo (2006) Sähköt sisään. Uunit ulos. Kuopion Energia 100 vuotta.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: