Kuopion Energia valjastaa älyteknologian valvontatehtäviin

14.12.2020, klo 12:49

Kuopion Energia on ottanut käyttöönsä älykkään etävalvontajärjestelmän pilottihankkeessa. IoT-etävalvontalaitteet ovat toimineet testikohteissa hyvin ja helpottaneet sähkö- ja kaukolämpöverkon ylläpitoa ja huoltoa.

IoT (internet of things) tarkoittaa, että etävalvontalaite on kytketty tietoverkkoon niin, että se voi jakaa keräämäänsä tietoa eteenpäin. Pilottihankkeessa on saatu rohkaisevia tuloksia: verkkojen valvontaa on kehitetty ja huollon toimintaa tehostettu.

Älykäs muuntamo ilmoittaa huolestuttavista muutoksista

Vuosi sitten aloitettu pilottiprojekti käynnistyi etävalvontalaitteiden asentamisella kymmeneen kiinteistömuuntamoon. Testijaksolle valittiin tärkeitä kohteita, jotka eivät olleet etävalvonnan piirissä tai joissa oli aiemmin havaittu ongelmia esimerkiksi verkkoyhteyksissä. Etävalvontalaitteiden anturit välittävät tietoa muuntamoiden lämpötilasta, ilmankosteudesta sekä liikehdinnästä pilvipalveluun, josta tieto välittyy huoltohenkilökunnalle.

– Muuntamot ovat sähkön jakeluvarmuuden kannalta tärkeitä. Etävalvonnalla saamme jatkuvaa tietoa niiden olosuhteista. Jos esimerkiksi lämpötila näyttää kohoavan epätavallisesti, voimme päätellä, että tuuletin on voinut rikkoutua tai sähköpalo syttyä, kertoo Kuopion Sähköverkon projekti-insinööri Mikko Vähäsaari.

– Järjestelmä lähettää työntekijöille hälytyksen, johon voidaan välittömästi reagoida lähettämällä huoltohenkilöstö tai jopa palokunta paikalle ennen kuin iso vahinko syntyy.

Kuopion Sähköverkolla on yhteensä noin 700 muuntamoa sähköverkkonsa alueella. Näistä 160 muuntamossa on perinteinen ala-asemaan perustuva muuntamonvalvonta. Loput reilut 500 muuntamoa on suunnitelmissa liittää etävalvonnan piiriin kustannustehokkaan ja helposti laajennettavan IoT-etävalvontalaitteiston avulla tulevaisuudessa.

Näkymä maan alle kaukolämpöverkkoon

Kesäkuussa pilottihankkeeseen tuli mukaan myös Kuopion Energian kaukolämpöverkko. Maan uumenissa kulkevan, noin 500 kilometriä pitkän kaukolämpöverkon kunnon tarkkailu on haastavaa. Etävalvontalaitteet asennettiin pilottivaiheessa kuuteen kaukolämpökaivoon, joissa on vuosien mittaan havaittu kunnossapidon haasteita esimerkiksi nousevan vedenpinnan takia. Puolen vuoden jakso on osoittanut, että laitteisto kestää hyvin maan alla.

– Etävalvontalaite mittaa reaaliaikaisesti kaukolämpökaivojen kosteutta ja lämpöä. Jos kaivo alkaa täyttyä vedestä tai lämpötila nousee, järjestelmä lähettää meille tiedon samaan tapaan kuin sähkömuuntamoista. Huoltohenkilökunnan aikaa säästyy, kun kenenkään ei tarvitse käydä tarkastamassa kaivoja varmuuden vuoksi, sanoo Kuopion Energian verkkopäällikkö Pekka Lång.

Kaukolämpöverkon vanhimmat osat ovat 1960-luvulta. Etävalvontajärjestelmän avulla kaukolämpöverkko saadaan valvonnan piiriin ja ongelmatilanteisiin voidaan reagoida nopeammin.

Älyteknologialla tarkka kuva sähkö- ja kaukolämpöverkkojen kunnosta

Kuopion Energialla ollaan tyytyväisiä pilottihankkeen tuloksiin. Mukana olleiden sähkömuuntamoiden ja kaukolämpökaivojen tarkistuskäyntejä on voitu vähentää ja työaikaa säästää. Samalla lämmön ja sähkön jakeluvarmuus ja turvallisuus on parantunut. Laitteiden tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota.

– Jatkosuunnitelmissa onkin laajentaa etävalvonnan piirissä olevia kohteita. Ehkä jonakin päivänä verkkomme on kokonaisuudessaan etävalvonnan piirissä, visioi Vähäsaari.

Tulevaisuudessa etävalvonnasta tuleva data jalostetaan yhä pitemmälle tekoälyn ja koneoppimisen avulla. Tämä voi tarkoittaa, että kaukolämpökaivosta tai muuntamosta tuleva hälytys voidaan välittää työmääräyksenä suoraan huoltoon.

Tietoa aiotaan hyödyntää myös investointeihin ja saneerauksiin liittyvässä päätöksenteossa. Suuret investoinnit pystytään ajoittamaan yhä tarkemmin, mikä lisää toimitus- ja huoltovarmuutta ja vähentää kustannuksia. Tavoitteena on pitää mahdollisimman hyvää huolta tärkeistä sähkö- ja kaukolämpöverkoista.

Etävalvonta vähentää huollon tarkistuskäyntejä ja parantaa sekä kaukolämmön että sähkön jakeluvarmuutta. Projekti-insinööri Mikko Vähäsaari etsii kiinteistömuuntamosta IoT-laitteelle sopivaa paikkaa.

 

Teksti: Maria Pecoraro
Kuvan toimitti: Mikko Vähäsaari

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Iot

Onko tätä mahdollista kokeilla Väre asiakkaana,mutta verkon jakaja Savon voima. Meillä kun kovasti katkoja sekä särkyneitä laitteita ja aina vain asiakkaan vika. Olisi dataa jakaa todellisuudessa sähkön jakelusta.

- ti 15. joulukuuta 2020 13.20.19