Jätteiden vähentäminen on helppoa

09.03.2020, klo 08:57

Jätehuollossa on jätelain mukaisesti noudatettava etusijajärjestystä, joka perustuu Euroopan unionin jätedirektiiviin. Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (646/2011), valtioneuvoston asetukseen jätteistä (179/2012), muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin ja kunnan jätehuoltomääräyksiin. Sekä jätelaki että sitä tukevat asetukset tähtäävät siihen, että etusijajärjestys toteutuu mahdollisimman hyvin. Sen mukaan on ensisijaisesti pyrittävä välttämään jätteen syntymistä. Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muuten, esimerkiksi energiana. Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa vain siinä tapauksessa, että jokin muu vaihtoehto on ympäristön kannalta järkevämpi.

Kuopion Energia Oy on laatinut jätehuoltosuunnitelman vuonna 2018. Suunnitelman ensisijainen tavoite on jätelain mukaisesti ehkäistä jätteiden syntymistä. Huolellisella lajittelulla saadaan oleellisesti vähennettyä loppujätteen määrää ja sen aiheuttamaa ympäristökuormitusta sekä pienennettyä jätekustannuksia. 

Kuopion Energian toimitalolla Haapaniemellä aloitetaan muovinkeräys helmikuussa 2020, mikä on yksi askel kohti pienempää jätemäärää. Voimalaitoksen toimistoremontin valmistuttua on tarkoitus laajentaa muovinkeräys myös sinne. Toistaiseksi keräys ei koske energiantuotannossa tai korjaamoilla syntyvää teollista muovijätettä. Tavoitteena on saada muovipakkaukset kierrätykseen ja vähentää syntyvän sekajätteen määrää. Jätekukko kerää muovijätteen ja toimittaa sen valtakunnalliseen kierrätys- ja hyötykäyttöjärjestelmään. Jäte lajitellaan, murskataan, pestään ja kuivataan, minkä jälkeen se jalostetaan uuden muovin raaka-aineeksi. Materiaalista voidaan valmistaa esimerkiksi muovikasseja, -putkia ja ­levyjä ja lisäksi pitkäikäisiä muoviprofiileja, joista on mahdollista tehdä muun muassa ulkokalusteita, laiduntolppia sekä liikenne- ja meluesteitä.


Muovin kierrättäminen on helppoa. Huuhtaise muovipakkaus kylmällä vedellä tai pyyhkäise puhtaaksi ja laita kuivana keräysastiaan. Pakkausta ei tarvitse tiskata, riittää että pakkaus on niin puhdas, ettei se aiheuta hajuhaittoja. Jos pakkaus on kovin likainen, pane se sekajätteeseen. Laita muovipakkaukset keräykseen korkit ja kannet irrallaan. Eri muovilaadut tunnistetaan ja erotellaan toisistaan optisella laitteella. Muovinkeräykseen soveltuvia pakkauksia ovat elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, pesuaine- ja shampoopakkaukset, muovipullot ja -korkit sekä muovikassit, -pussit ja -kääreet.

Essi Holopainen
Ympäristöasiantuntija

Kuopion Energia Oy

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: