Esitys Kuopion Energian ja Savon Voiman yhdistymisestä: Savolainen yhteistyö vastaa energia-alan kilpailuun

23.09.2019, klo 15:26

Kuopion Energian ja Savon Voiman yhdistyminen vahvistaisi alueen energiaosaamisen asemaa valtakunnallisesti. Tulevaisuuteen valmistaudutaan asiakkaiden ja markkinoiden ehdoilla. Verkkokohtainen hinnoittelu kuitenkin säilyisi.


Savon Energiaholding Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen ja Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen haluavat vahvistaa savolaista energiaosaamista tulevaisuudessa. Yhdistyminen parantaisi kykyä ylläpitää ja kehittää palveluja asiakkaille.

Elokuussa Kuopion Energian ja Savon Voiman neuvotteluryhmä esitti yhtiöiden yhdistämistä.Esitys syntyi omistajatahojen, Kuopion kaupungin ja Savon Energiaholdingin, huolellisen valmistelun tuloksena. Seuraavaksi asia menee omistajakuntien käsittelyyn. Eteneminen edellyttää omistajien yksimielisyyttä sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

Yhdistymisen tavoitteena on luoda kahdesta vahvasta toimijasta tulevaisuudessa yhä kilpailukykyisempi kokonaisuus. Lähtökohtina ovat toimitusvarmuus, pärjääminen hintakilpailussa ja kyky kehittää palveluja. 

– Asiakkaiden tarpeet ja arvot näkyvät valinnoissa. Meidän pitää olla tuotekehityksessä ja asiakastyössä edelläkävijä, jotta kukaan ei joudu hakemaan palveluja alueen ulkopuolelta, painottaa Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

Yhdistymistä on suunniteltu aiemminkin, mutta viime vuosien muutokset ovat lisänneet saavutettavien hyötyjen painoarvoa. Energiamarkkinoiden kehitys, lainsäädäntö ja ilmastonmuutokseen liittyvä säätely luovat muutospainetta.

– Voimia keräämällä voimme tehostaa toimintaa ja menestyä energia-alan kilpailussa. Siitä hyötyvät asiakkaat, omistajat ja ympäristö. Tämä on win-win-win-tilanne, toteaa Savon Voiman omistavan Savon Energiaholding Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen

 

Pelisäännöt eivät muutu

Omistajatahojen edustajina Pirhonen ja Martikainen ovat olleet esitystä edeltävissä neuvotteluissa tiiviisti mukana. Heidän mukaansa valmistelutyötä on tehty kuluttajat ja markkinat edellä. Hallinnolliset asiat tulevat vasta sitten.

– Yhteistyö poistaisi päällekkäisyyksiä. Tämä parantaa kykyä ylläpitää ja kehittää palveluja, mikä hillitsee hinnannousupainetta, toteaa Pirhonen.
Mikäli esitys hyväksytään, tapahtuu yhdistyminen vaiheittain vuoden 2020 aikana. Yhtiöiden sähkönsiirron ja kaukolämmön hintoihin yhdistyminen ei vaikuttaisi, vaan verkkokohtainen hinnoittelu jatkuisi. Kaukolämmön osalta myyjäyhtiö siis muuttuisi ja Kuopion Energia jäisi historiaan, mutta Kuopion Sähköverkko jatkaisi toimintaansa osana uutta konsernia.

Yhdistyminen toisi synergiaetuja ja takaisi erillään toimivia yhtiöitä paremmat mahdollisuudet palvelujen tuottamiseen. Asiakaspalvelun osalta yhteistyö on jo tiivistymässä joka tapauksessa, sillä Kuopion Energia ja Savon Voima ovat päättäneet palvella asiakkaita jatkossa yhteisessä palvelukeskuksessa. Keskus aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta.Esitys Kuopion Energian ja Savon Voiman yhdistymisestä etenee syksyllä omistajakuntien käsittelyyn. Savon Energiaholding Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Martikaisen ja Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen mukaan tavoitteena on rakentaa yhä vahvempi savolainen energiatoimija.

Savolaisuus vahvistuu

Yhdistymisen myötä Savoon syntyisi Suomen suurimpiin kuuluva energia-alan toimija. Liikevaihdolla mitattuna uusi energiayhtiö olisi maan kolmanneksi suurin kuntaomisteinen energiayhtiö.

– Pohjois-Savo tarvitsee vetovoimaa ja pitovoimaa. Iso monipuolinen energia-alan yhtiö houkuttelee alan osaajia ja pystyy tarjoamaan esimerkiksi koko energiainfran isoillekin teollisuusyrityksille, kertoo Martikainen.

Järjestelyssä Savon Energiaholding suuntaisi Kuopion kaupungille osakeannin, jonka kaupunki maksaisi Kuopion Energian osakkeilla. Tämän myötä kaupunki omistaisi Savon Energiaholdingista osakkeista 40 prosenttia ja loput osakkeet jakaantuisivat muille omistajakunnille. Kuntien vahva asema yhtiössä on varmistettu osakassopimuksella.

– Kuntaomisteisuus on jatkossakin yhtiön kulmakivi. Alueen energiaosaamisen kokoaminen parantaisi kykyämme investoida ja innovoida. Vaikutus koko Savon talouteen olisi positiivinen, kertoo Pirhonen.

– Savolaisuus ei vain säily, vaan vahvistuu. Omistajuus pysyy täällä, mutta energiamarkkinat ovat koko Suomessa. Haluamme äänemme kuuluvan myös valtakunnan pöydissä.

 

Teksti: Sonja Rahkonen
Kuvaaja: Jape Tiitinen

 

 

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kuluttajan kulma

Mitä etuja yhdistyminen tuo tavalliselle kuluttajille? Vaikuttaako sähkön hintaan? Kuluttajathan viimekädessä maksavat tämänkin muutoksen.

- ti 24. syyskuuta 2019 13.06.49