Energiantuotannon päästöt ja hukka kuriin

21.05.2019, klo 13:30

Voimalaitosten kattiloissa luonnon raaka-aineet muutetaan ihmisten tarvitsemaksi energiaksi. Prosessissa väistämättä syntyvien päästöjen määrä on saatu Kuopion Energialla tippumaan roimasti.


Taustalla näkyvä Haapaniemi 2 -laitoksen savukaasupesuri pienentää päästöjä sekä parantaa polttoainetaloutta. Käyttöpäällikkö Samuli Räisäsen mukaan rikkipäästöt ovat tippuneet sen myötä noin kolmannekseen ja hiukkaspäästöt alle neljäsosaan.

Energia-alalla ympäristövaikutuksiin kiinnitetään paljon huomiota. Kuopion Energian suuret mullistukset tällä saralla alkoivat jo vuosien 2011 ja 2013 kattilauudistusten myötä. Moderni polttotekniikka on tehostanut tuotantoprosessia ja mahdollistanut eri polttoaineiden käytön.

– Nykyään biopolttoaineiden osuus energiantuotannossamme on jo yli puolet. Vastaavasti esimerkiksi öljyä tarvitaan enää käynnistyksissä ja kivihiiltä vain varapolttoaineena ongelmatilanteiden varalta, kertoo Haapaniemen voimalaitoksen käyttöpäällikkö Samuli Räisänen.

– Toisena pääpolttoaineenamme on lähialueen turve, jota tarvitaan erityisesti kovilla pakkasilla yhdessä puun kanssa tehokkaaseen palamiseen. Näiden kahden tasainen käyttö varmistaa mahdollisimman ekologisen ja luotettavan toiminnan.

Biopolttoaineiden lisäämisen ansiosta Kuopion Energian hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet tällä vuosikymmenellä alle puoleen. Uusiutuvat polttoaineet tulkitaan niiden osalta neutraaleiksi, sillä poltossa ilmaan vapautuvan hiilidioksidin katsotaan sitoutuvan uuteen kasvavaan biomassaan.

– Käytännössä biopolttoaineet ovat puumateriaalia. Yhtään pystymetsää ei kaadeta vain energiantuotantoon, vaan kattilassa palaa ylijäämäpuuta, kuten hakkuutähteitä ja sahanpurua, avaa Räisänen.


– Ihmisten energiantuotannolla on aina ympäristövaikutuksia, mutta niitä voi ja pitää hillitä. Biopolttoaineiden käyttö ja tehokkaat puhdistusprosessit ovat saaneet päästömme tippumaan roimasti, kertoo Haapaniemen voimalaitoksen käyttöpäällikkö Samuli Räisänen.

Puhdistettavasta savukaasusta saadaan myös lämpöä

Palamisreaktiossa syntyy aina savukaasua – poltettiin mitä tahansa. Isojen voimalaitosten tehokkaiden puhdistusprosessien ansiosta ilmanlaatu pysyy hyvänä.

– Kuopion Korttelimuseossa näin 1900-luvun alun valokuvan Kuopion keskustasta, jossa kattojen päällä leijuu tasainen savusumu. Pienenkään kaupungin ilma ei vaihtunut, kun joka mökkiä lämmitettiin koksilla tai puulla, muistelee Räisänen.

– Kattiloissamme palaminen on optimaalista ja puhdistus toimii. Yhdeksässä vuodessa olemme puolittaneet typenoksidipäästöt ja pudottaneet rikkidioksidipäästöt alle kymmenesosaan. Hiukkaspäästöjemme lukemat mahtuvat jo mittausten virhemarginaaliin.

Erityisesti vuonna 2015 Haapaniemen voimalaitokselle rakennettu savukaasupesuri on ollut kannattava investointi. Puhdistuksen jälkeen vaaleanharmaana taivaalla kiemurteleva savu on lähes kokonaan vesihöyryä.

– Puhdistamisen lisäksi pesuri ottaa savukaasun lämmön talteen, eikä polttoainetta tarvita niin paljon. Tämä pienentää päästöjen syntymistä läpi tuotantoketjun. Kokonaispolttoaineen tarpeemme on vähentynyt 200–250 GWh:ta vuodessa, mikä vastaa noin 15 prosenttia kaikesta polttoaineestamme, tiivistää Räisänen.

– Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa päästään erittäin hyvään hyötysuhteeseen. Se on sekä ympäristöystävällistä että taloudellista.

 

Yhteiset tavoitteet ohjaavat energia-alaa

Kuopion Energialla toiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan jatkuvasti ja niistä raportoidaan eri viranomaisille. Yleinen kiinnostus ilmastovaikutuksiin on lisääntynyt erityisesti syksyn 2018 IPCC:n ilmastoraportin julkaisun jälkeen.

– Asiantuntijat ja poliitikot asettavat tavoitteet, jotka ohjaavat koko energia-alaa. Velvoitteet kiristyvät varmasti, mutta myös tekniikka kehittyy edelleen nopeasti. Mielenkiintoista nähdä, miten energiantuotanto menee eteenpäin.

Tulevaisuudessakin ihmiset kuluttavat energiaa. Talot pitää lämmittää, valaistus hoitaa ja sähkölaitteiden saada virtaa. Esimerkiksi sähköautojen myötä energiantarve voi jopa kasvaa.

– Meidän ykköstehtävä on taata luotettava energiatuotanto. Ympäristöasiat ovat osa koko toimintaa, eivät erillinen juttunsa. Niiden huomiointi on meille elinehto, Räisänen toteaa.

– Läpi historian ihminen on jättänyt jälkensä ympäristöön. Nykyihmisen jalanjälki on isompi, mutta siihen pystyy vaikuttamaan. Ympäristöystävällisyys on yhteistä hukan minimointia ja fiksuja valintoja kaikessa toiminnassa.


Biopolttoaineiden osuus on kasvanut, minkä ansiosta Kuopion Energian hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Lisää tietoa löydät osoitteesta: 
www.kuopionenergia.fi/ilmastovaikutukset


Teksti: Sonja Rahkonen
Kuva: Jape Tiitinen

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Tuotettu lämpö ja sähkö

Mielenkiintoinen olisi sellainen karakteristika, jossa näkyisi käytetty polttoaine ja tuotettu energia. Avautuisi paremmin käytetystä polttoaineesta saatu energiahyöty.

- ti 11. kesäkuuta 2019 08.52.24