Energia kestää vertailun

Energia kestää vertailun

08.06.2021

Kuopion Energian huolto- ja toimitusvarmuus on ylpeytemme aihe. Olemme kaupunkilaisille erityisen tärkeä arjen kumppani, jonka olemassaolon huomaa yleensä silloin, jos energianjakelu tilapäisesti häiriintyy. Eli Kuopiossa varsin harvoin. Ajoittain mediassa kuitenkin nousee esiin kansalaisen tai jonkun ryhmän huoli toiminnastamme. Ei ole syytä huoleen, energia kestää vertailun!

Polttoaineemme ovat olleet kiinnostuksen kohteena kevään aikana. Erityisenä huolen aiheena on noussut esiin venäläisen hakkeen käyttö tuotannossamme. Huoltovarmuutemme ei suinkaan ole venäläisen hakkeen varassa, vaan sen osuus on noin 20 % kaikista polttoaineistamme. Käytämme pääosin kotimaisia biopolttoaineita, mutta varastoissamme on, ja pitää ollakin, pahan päivän varalle niin puuta, turvetta, kivihiiltä kuin polttoöljyäkin. Toimitusvarmuutemme on kansallisessa vertailussa huippuluokkaa. Öljyn käyttöä olemme vähentäneet saman verran kuin hakkeen tuonti on lisääntynyt.

Polttoainevalinnoissamme tasapainoilemme kilpailukyvyn, ympäristönäkökulman ja saatavuuden välillä. Väitän, että olemme onnistuneet tasapainon löytämisessä hyvin.

Turvesoidemme arvo laskee turpeen päästöoikeuskustannusten ja verojen noustessa, mutta täysin arvottomiksi ne eivät muutu. Maalla on arvonsa. Hallitusohjelman tavoitteena oli turpeen käytön puolittaminen, joten pystymme hyödyntämään suomme. Olemme ylpeitä siitä, että olemme paikallisia polttoaineita käyttämällä edesauttaneet pohjoissavolaisten turvetuottajien, metsänomistajien, koneyrittäjien, sahojen ja kuljetusyrittäjien toimintaa.

Polttamalla tapahtuva energian tuotanto tulee jossain vaiheessa tiensä päähän. Tutkimmekin jatkuvasti vaihtoehtoisia tuotantotekniikoita. Yhteiskunta tarvitsee kaukolämpöjärjestelmää, perustuupa lämmön tuottaminen suuriin lämpöpumppuihin, geolämpöön, hukkalämpöihin tai vaikkapa pienydinreaktoreihin.

Sähkön rooli energiakokonaisuudessa kasvaa. Sähkön siirron tehokkuudesta ja häiriöttömyydestä pidämme huolta jatkossakin. Merkittäviä investointeja tehdään, jotta kaupungin kasvu ja kehittyminen mahdollistuu ja olemassa olevat jakeluverkot pysyvät toimintavarmoina.

Kuopion Energia on olemassa ennen kaikkea asiakkaitaan varten. Tehtävämme on pitää sähköt ja lämmöt kaupungissa päällä. Energia-alalla on käynnissä murrosvaihe, jonka lopputulosta ei vielä kukaan tiedä. Olemme kuitenkin nykyaikaisena organisaationa tiukasti kehityksessä mukana ja viestimme asiakkaillemme aktiivisesti omasta ja alan toiminnasta. 

Energian tarve ei poistu. Energia-asiat ovat kotikaupungissamme hyvissä ja osaavissa käsissä. Teemme yhteistä matkaamme ympäristöä, asiakkaita, viranomaisia, omistajaa, muita sidosryhmiämme sekä henkilöstöämme arvostaen.

 

Kuopion Energia

Esa Lindholm
toimitusjohtaja


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#KUOPIONENERGIA #SENTUNTEE  

Kaukolämpöakku tuottanut miljoonan jo ensimmäisenä vuonna

Haapaniemellä viime vuonna käyttöön otettu kaukolämpöakku on täyttänyt tehtävänsä hyvin, arvioi tuotantojohtaja Peter Seppälä.

#KUOPIONENERGIA #SENTUNTEE  

Päästöoikeuksien hintaralli hirvittää – Jyrkät hintavaihtelut eivät ole kenenkään etu

Kuopion Energian tehtävä on tuottaa ja toimittaa asiakkailleen hyvällä hyötysuhteella sähköä ja lämpöä paitsi varmasti, myös mahdollisimman päästöttömästi ja edullisesti. Energiapäällikkö Hannu Parkkonen on kansainvälisen sähkökaupan ammatt...

#kuopionenergia #rakentaminen  

Kuopion Energian rakentamiskohteet kesällä 2021

Täällä tehdään tulevaisuuden infraa – Savilahdessa yhä suurin myllerrys

Katso myös nämä aihepiirit!

#blogi #häiriöviestipalvelu #kaukolämpö #kuopionenergia #KUOPIONENERGIA #pääkirjoitus #rakentaminen #sentuntee #SENTUNTEE #Tuhkanhyötykäyttö