Savilahden energiaratkaisut

23.05.2018, klo 16:36

Kirjoitin tasan vuosi sitten kaukolämmön suosion säilymisestä huolimatta siitä, että kilpailu lämmitysmarkkinoilla on kiristynyt. Kaukolämpö nousi viime vuonnakin Suomen suosituimmaksi lämmitysmuodoksi ja uusista rakennuksista kolme neljästä kytkettiin kaukolämpöön. Kuopiossa kaukolämmön suosio oli valtakunnallista tasoakin kovempi.

Lisää paikallista uskonvahvistusta kaukolämmön kilpailukykyyn olemme saaneet Kuopion Savilahti-projektin yhteydessä tehdyistä energiaselvityksistä. Savilahti on Kuopion seudun merkittävin kaupunkiympäristön kehitysprojekti. Julkisen ja yksityisen sektorin on arvioitu investoivan tulevaisuudessa alueen rakennetun ympäristön toteuttamiseen yli miljardi euroa. Kaupungin tavoitteena on kehittää Savilahden alueesta 34 000 toimijan ajanmukainen asuin-, opiskelu- ja työskentelyalue.

Savilahti-projektin tavoitteisiin on kirjattu, että aluetta kehitetään kestävästi, osaavasti ja yhdessä. Ekologisen kestävyyden osalta tärkeimpiä teemoja ovat energiatehokkuus ja vähähiilisyys. Savilahti-projektissa tehtiin esiselvitys alueen energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä koskien. Savilahden vähähiilinen energiamalli –hankkeessa kartoitettiin Savilahden alueen energiankäytön ja sen tehokkuuden nykytila ja parhaat keinot mahdollisimman vähähiilisen alueen kehittämiseksi.

Jo näissä selvityksissä nousivat vahvasti esille Kuopion Energian tarjoaman kaukolämmön edut – myös vähähiilisyyden ja energiatehokkuuden näkökulmasta. Kaukolämmitystä voidaan haluttaessa täydentää esimerkiksi aurinkoenergialla. Jatkoselvityksissä tarkasteltiin myös kahdensuuntaisen kaukolämpöverkon (matalalämpötilaverkko, hybridiverkko) sekä kiinteistökohtaisen energian varastoinnin kannattavuutta. Nykymitoitusten mukainen kaukolämpöjärjestelmä yhdistettynä Haapaniemen voimalaitoksen energiatehokkaaseen tuotantoon osoittautui parhaaksi myöskin Savilahden alueella.

Energiatehokkuus ja ekologisuus voidaan kiinteistöjen jäähdytyksen osalta nostaa Savilahdessa aivan uudelle tasolle Kuopion Energian tarjoaman alueellisen kaukojäähdytysratkaisun ansiosta. Kaukojäähdytyksessä hyödynnetään Neulalahden syvänteissä olevaa kylmää järvivettä – ja säästetään sähköenergiaa jopa 80 % perinteiseen kiinteistökohtaiseen jäähdytykseen verrattuna.

 

Esa Lindholm
toimitusjohtaja
Kuopion Energia Oy

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: