Paremman huomisen energiaa varmuudella kotikaupungistasi

21.09.2020, klo 17:21

Samalla kun lämmön ja sähkön perustuotantomme muuttuu yhä ympäristöystävällisemmäksi ja joustavammaksi, kehitämme määrätietoisesti lämmön ja jäähdytyksen palvelutarjontaa vastaamaan paremmin asiakkaidemme ja kotikaupunkimme asukkaiden tarpeita. Olemme innolla mukana kehittämässä uutta.

Uudistuvalla Savilahden alueella olemme tehneet useita konkreettisia tekoja alueen vähähiilisyys-, kiertotalous- ja resurssiviisaustavoitteiden mukaisesti. Alueelle on valmistunut muun muassa energiatehokas jäähdytyksen tuotantolaitos, jonka jäähdytysenergian tuotanto perustuu pääosin Kallaveden syvänteiden kylmän veden hyödyntämiseen. Laitoksen ison lämpöpumpun avulla jäähdytyshuippujen aikana asiakkailta kerätty hukkalämpö saadaan lisäksi jalostettua takaisin alueen kiinteistöjen tarpeisiin.

Kumppaneidemme kanssa olemme voineet hyödyntää meille tarpeettomia aineksia lähirakentamisessa. Syvänteiden kylmää vettä kierrättävien vesistöputkien asennuksen aikana järven pohjasta nostetut ruoppausmassat on kierrätetty hyötykäyttöön Jätekukon kaatopaikan rakentamistarpeisiin. Savilahden katurakenteissa on puolestaan hyödynnetty voimalaitokselta tulevaa tuhkaa.

Myös aurinko on valjastettu töihin. Iloharjun lämpökeskukselle Prisman viereen on valmistunut kesän aikana mittava aurinkolämpöjärjestelmä. Lisäksi tuotamme aurinkosähköä lämpökeskuksen katolle asennetuilla aurinkopaneeleilla. Savilahden kaukojäähdytyslaitoksen katollekin on tulossa aurinkosähköpaneelit.  

Savilahden alueelle parhaillaan rakenteilla olevat kattavat kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkot mahdollistavat uudenlaisten tuotantotapojen laajamittaisen kehittämisen ja hyödyntämisen sekä eri energiajärjestelmien välisen yhteistyön. Ennen kaikkea verkostomme tarjoaa asiakkaillemme helpon ja huolettoman tavan järjestää kiinteistöjensä lämmitys ja jäähdytys kestävästi kauas tulevaisuuteen.

Savilahti on muutosten keskiössä, mutta kehitystä tapahtuu toisaallakin. Muualle kuin Savilahden alueelle tarjoamme isojen kiinteistöjen jäähdytysratkaisuksi lämpöpumppuperusteista Kiertokylmä-kiinteistöjäähdytystä. Tässä ratkaisussa jäähdytyksen kautta tuleva hukkalämpö kierrätetään täysimääräisesti hyödyksi kaukolämpöverkkoon.

Olemme myös kiinnostuneita asiakkaidemme hukkalämpöjen hyödyntämisestä lämmön tuotannossamme.  Kaksisuuntaisen kaukolämpökaupan periaatteisiin ja hinnoitteluun voi tutustua uusituilla kotisivuillamme.

Ensi vuoden alkupuolella palvelutarjontamme laajenee älykkään lämmönsäädön palveluihin. Ne mahdollistavat etenkin monihuoneistoisissa asuinkiinteistöissä tasaisemmat lämpöolosuhteet ja paremman energiatehokkuuden tuoman pienemmän hiilijalanjäljen. Lisääntynyt laiteälykkyys mahdollistaa myös asiakkaidemme osallistumisen lämmityksen kysyntäjoustoon, mikä lisää entisestään sähkön ja lämmön yhteistuotantomme mahdollisuuksia vastata joustavasti tuuli- ja aurinkosähkötuotannon kasvaviin tarpeisiin.

Kannamme vastuumme rakentaa kestäviä energiaratkaisuja tuleville sukupolville toimitusvarmuus ja hintakilpailukyky säilyttäen.

 

Reima Lassila
kaukolämpöjohtaja
Kuopion Energia Oy

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: