Kuopion Energia – kuluttajan parhaaksi!

21.02.2018, klo 15:44

Energiapolitiikkaan ja sen tuotantoon liittyvät kysymykset koskettavat meitä kaikkia. Harva tulee kuitenkaan ajatelleeksi sähkö-tai lämmityslaskua maksaessaan, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat laskun suuruuteen.

Raaka-aineiden hinta, verotus ja tuotantolaitoksiin liittyvät investoinnit ovat keskeisimmät kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Polttoaineista peritään energiaveroa. Sähköstä maksetaan sähköveroa ja arvonlisäveroa peritään sähköenergiasta, sähkönsiirrosta, sähköverosta sekä huoltovarmuusmaksusta. Raaka-aineiden hintaan vaikuttavat myös erilaiset tukijärjestelmät, raaka-aineen saatavuus ja kuljetuskustannukset. Raaka-aineiden ja tuotantotapojen välisiin kustannuksiin vaikutetaan sekä kansallisilla että EU-tason päätöksillä. Voimalainvestoinneista puhuttaessa 100 miljoonaa euroa on pieni raha. Ei siis ihme, että me tavalliset kuluttajat olemme usein sormi suussa miettiessämme oman talouden kannalta parhaita energiavalintoja.

Yhä useammat meistä ovat kiinnostuneita myös siitä, miten energia, sähkö tai lämpö, on tuotettu. Ympäristökysymykset ovat nousseet yhä tärkeämmäksi valintakriteeriksi, kun perhe miettii talon lämmitysratkaisua tai kuluttaja solmii uutta sähkösopimusta. Kuopion Energia tuottaa Haapaniemen voimaloissa kaukolämpöä ja sähköä pääosin kotimaisilla uusiutuvilla raaka-aineilla. Olemme panostaneet myös uuteen teknologiaan, jonka avulla tuotanto on tehostunut ja pienhiukkaspäästöt ovat laskeneet merkittävästi.

Tämän talven tykkylumikaaos Itä-Suomessa iski kaikkien suomalaisten tietoisuuteen sähköverkkomme haavoittuvaisuuden. Onneksi omalla toiminta-alueellamme suurin osa sähköverkosta on turvallisesti kaapeloitu maan alle. Huoltovarmuuden ylläpito vaatii kuitenkin myös meillä jatkuvia investointeja, jotta valot varmasti saadaan pidettyä päällä jokaisessa taloudessa. Kuluttajien tarpeet muuttuvat nopeasti. Autokannan sähköistyminen ja mm. aurinkopaneeleiden lisääntynyt käyttö asettavat omat vaatimuksensa sähköverkon toiminnalle.

Toimikauteni Kuopion Energian hallituksen puheenjohtajana lähestyy loppuaan. Matka energiapolitiikan, -tuotannon ja -markkinoiden maailmaan on ollut opettavainen ja erittäin mielenkiintoinen. Haluan kiittää koko Kuopion Energia -konsernin henkilökuntaa hyvästä työstä: vahvasta sitoutumisesta ja huikeasta ammattitaidosta, sekä hallituksen jäseniä hyvästä yhteistyöstä. Suuri kiitos myös teille Kuopion Energian asiakkaat. Jatkossakin voimme luottaa siihen, että Kuopion Energia kehittää toimintaansa asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti ja tarjoaa luotettavat, edulliset ja ympäristöystävälliset palvelut meille kaikille. 

Sari Raassina
Kuopion Energia Oy, hallituksen puheenjohtaja
Kansanedustaja

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: