Kaukolämmityksen uusi vuosikymmen

21.02.2020, klo 11:15

Kaukolämpöenergian tuotanto perustuu Suomessa pääosin polttamiseen. Suurissa taajamissa kaukolämpö tuotetaan sähköntuotantoon yhdistettynä, jolloin myös sähköntuotannon hyötysuhde saadaan hyväksi. Yhteistuotannon ansiosta sähköä voidaan tuottaa hajautetusti eri puolella Suomea ja hyödyntää kotimaisia polttoaineita.

Ilmastohuolen kasvaessa kyseenalaistetaan polttamalla tapahtuva energiantuotanto yhä voimakkaammin. Uusiutumattomista polttoaineista erityisesti öljyn, kivihiilen ja maakaasun käyttöä kritisoidaan. Myös hitaasti uusiutuvaa turvetta karsastetaan. Siirtyminen biopolttoaineisiin on vain osaratkaisu, sillä niiden määrä ei riitä korvaamaan uusiutumattomia.

Kaukolämpöjärjestelmä on tapa siirtää ja jakaa lämpöenergiaa. Teknisessä mielessä ei ole väliä sillä, miten lämmitysenergia tuotetaan, kunhan sitä vain saadaan tarpeellinen määrä riittävän korkeassa lämpötilassa. Kaukolämmitys pystyy vastaamaan tuotantotavan muutospaineisiin, jos vain pelisäännöt suhteessa muihin lämmitysmuotoihin pidetään oikeudenmukaisina. Pelisäännöillä tarkoitan erityisesti poliittista ohjausta verojen ja tukien muodossa.

Kaukolämpöenergian hankinnassa hyödynnetään entistä enemmän erilaisia hukkalämpöjä, yksinkertaisimmillaan kiinteistön jäähdytyksessä syntyvää ylijäämälämpöä. Kaukolämpöjärjestelmä pystyy käytännössä aina tarjoamaan ylijäämälämmölle hyötykäyttökohteen. Hukkalämpöjen osuus kaukolämmön hankinnasta Suomessa on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana 2,5 %:sta 10 %:iin.

Teollisen mittakaavan lämpöpumput ovat kehittyneet viime vuosina voimakkaasti. Lämpöpumppu, joka hyödyntää matalalämpöistä hukkalämpöä on nykynäkemyksen mukaan polttamalla tapahtuvan lämmöntuotannon todennäköisin korvaaja.

Maaperästä saatava lämpö on tällä hetkellä suuren mielenkiinnon kohteena. Kilometrien syvyisistä rei’istä pumpattavan geolämmön jakelu edellyttää kaukolämpöverkkoa.

Kesäkuukausina lämpöä on tarjolla auringosta. Kuopion Energia hakee kokemuksia kaukolämpöä tuottavista aurinkokeräimistä keräinkentällä, joka rakennetaan tänä vuonna Iloharjun lämpökeskuksen viereen.

Helmikuussa käyttöön ottamamme kaukolämpöakku on yksi esimerkki kaukolämpöjärjestelmän kehittämisestä. Akun avulla voimme paitsi ajoittaa sähköntuotantomme optimaalisesti myös parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta ja vähentää polttoöljyn käyttöä entisestään.

Kaukolämmitys pystyy vastaamaan ilmasto- ja energiatehokkuushaasteisiin. Me Kuopion Energialla huolehdimme siitä, että mahdollisuuksiin myös tartutaan – huolehtien samalla toimitusvarmuudesta ja kilpailukyvystä.

 

Esa Lindholm
toimitusjohtaja
Kuopion Energia Oy

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: