Ilmastokysymystä lähestyttävä yhteistyön kautta

26.11.2018, klo 08:40

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi lokakuun alussa erikoisraportin, jossa verrataan maapallon keskilämpötilan 1,5 asteen nousun vaikutuksia kahden asteen vastaaviin. Taustalla on Pariisin ilmastosopimus kolmen vuoden takaa.

Pariisin sopimuksella maailman maat sitoutuvat pitämään keskilämpötilan nousun alle kahdessa asteessa. IPCC:n raportti osoittaa selvän eron puolentoista ja kahden asteen lämpötilan nousun välillä.

Ilmaston lämpeneminen on maailmanlaajuinen ongelma, joten ratkaisunkin on oltava globaali. Yksikään maa ei voi pysäyttää lämpenemistä muiden puolesta. Toisaalta samassa veneessä oleminen ei kestä vapaamatkustajia. Juuri tähän tarvitaan kattavia kansainvälisiä sopimuksia.

EU:lle on sopimusten perusteella sälytetty oma osansa kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteista. EU:n jäsenmaiden kesken on sovittu, kuinka suuren osan kukin ottaa yhteisestä kakusta. EU:ssa tavoitteet on edelleen jaettu päästökauppasektorille ja taakanjakosektorille. Päästökauppasektorille kuuluvat voimalaitokset ja suuret lämpökeskukset sekä pääosa teollisuudesta. Taakanjakosektori kattaa liikenteen, maatalouden ja kiinteistökohtaisen lämmityksen.

Päästökauppasektorin toimijoilta edellytetään, että niillä on päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia. Päästöjen kokonaismäärää säädetään rajoittamalla käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrää. Päästöoikeuksilla käydään kauppaa. Kysynnän kasvaessa oikeuksien hinta nousee, mikä kannustaa toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi. Mekanismi ohjaa markkinaehtoisesti päästöjen vähentämistoimenpiteet sinne, missä ne voidaan toteuttaa edullisimmin. Paikalliset toimenpiteet eivät vaikuta päästöjen kokonaismäärään – vähennettäessä päästöjä esimerkiksi Kuopiossa vapautuu päästöoikeuksia myytäväksi muualle.

Taakanjakosektorilla päästöjä rajoitetaan muilla ohjauskeinoilla, kuten verottamalla, tukemalla tai kieltämällä. Jos yksittäinen kunta tai valtio haluaa näyttää esimerkkiä ja kantaa muita suuremman osuuden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistalkoissa paikallisin toimenpitein, kannattaa se tehdä taakanjakosektorilla. Suurin vähentämispotentiaali on liikenteessä. Joukkoliikenteen lisääminen, biopolttoaineiden ja sähkön käyttö voimanlähteenä sekä lentämisen vähentäminen vaikuttaisivat päästöihin oikeasti.

Energia-ala kuuluu päästökaupan piiriin. Kuopion Energian kaukolämpö- ja sähköasiakkaiden jokaisella laskulla katetaan myös päästöoikeuksien hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia. Samoin kuin kustannuksia, jotka aiheutuvat päästöjen vähentämisestä. Ilmastoahdistukseen ei tältä osin ole aihetta, vaan asiakkaamme noudattavat edellä kuvatun mekanismin kautta tinkimättömästi kansainvälisiä ilmastosopimuksia.

 

Esa Lindholm
toimitusjohtaja
Kuopion Energia Oy

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: