Älykäs sähköverkko 2.0

20.05.2019, klo 09:31

On keskiviikkopäivä 6. maaliskuuta. Säätila on hieman tuulinen, mutta ei mitenkään myrskylukemissa. Pohjois-Savossa vietetään hiihtolomaa. Yllättäen ja ennalta arvaamatta Haminalahdessa katkeaa sähköt 386 asiakkaalta klo 13:54:16. Jossain on vika.

Kuopion Sähköverkko Oy:n automaatiojärjestelmä on havainnut verkossa olevan vian ja katkaissut välittömästi vikaantuneen paikan lähistöllä olleilta asiakkailta sähköt. Ensimmäisen kerran sähköjä yritetään palauttaa alle sekunnissa ja toisen kerran kahden minuutin jälkeen. Kummassakaan ei onnistuta, joten vika on pysyvä. Vian piirissä oleville asiakkaille lähtee tekstiviestinä vikatiedote.

Tästä alkaa käyttöpäivystäjän työ. Hän rajaa vika-alueen mahdollisimman pieneksi ja palauttaa suurimmalle osalle asiakkaista sähköt takaisin muutamassa minuutissa. Vikapaikan rajauksen jälkeen hän lähettää asentajaryhmän etsimään tarkkaa vikapaikkaa ja mahdollista vian aiheuttajaa. Syyksi paljastuu kuiva kuusi, joka on katkennut ja kaatunut linjaan Länsirannantien alussa. 

Kaikille asiakkaille saatiin palautettua sähköt klo 15:17:17. Vian kesto 1,38 tuntia ja muuntopiirikohtaista keskeytysaikaa tuli 0,11 minuuttia. Euroiksi muutettuna keskeytyksestä aiheutunut haitta oli 4 800 euroa. Tässä on yksi esimerkki älykkäästä sähköverkosta, olkoon se vaikka versio 1.0.

Ja lisää älykkyyttä on tulossa. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama älyverkkotyöryhmä julkaisi 24.10.2018 loppuraportin älyverkkojen mahdollisuuksista sähkömarkkinoilla. Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Ehdotukset tuovat asiakkaille merkittäviä muutoksia, jolloin viestintä ja neuvonta ovat erittäin tärkeitä. Monet uudistukset edellyttävät lisäksi lainsäädäntöön muutoksen. Esimerkiksi työryhmä katsoo, että kulutusjousto tulee olla kilpailtua liiketoimintaa. Näin ollen jakeluverkkoyhtiöiden kuormanohjauksesta luovutaan hallitusti. Sähkönsiirron ja -myynnin yhteislaskutuksen mahdollistaminen lisää asiakkaan vaihtoehtoja.

Työryhmä suhtautuu positiivisesti energiayhteisöihin sekä asiakkaiden sähköntuotantoa ja kulutusta suuremmiksi kokonaisuuksiksi kerääviin aggregaattoreihin. Varsinkin hajautettua tuotantoa halutaan edistää. Kerrostalossa voitaisiin jatkossa jakaa aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö asukkaiden kesken tai vaikkapa kesämökillä oleva oma tuotanto voitaisiin hyödyntää kokonaan eri paikkakunnalla olevassa vakituisessa asunnossa.

Myös sähkönsiirron kiinteän maksun korvaaminen tehokomponentilla saa kannatusta, jolloin asiakkaalla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siirtolaskuunsa. Siirtomaksurakenteiden harmonisointi selkeyttää siirtymää.

Edellä on muutamia konkreettisia esimerkkejä siitä, mihin suuntaan energiamarkkinoiden halutaan kehittyvän ja miten sähköverkkojen on tuettava markkinamuutosta. Sähköverkot muodostavat toimiville markkinoille palvelualustan ja uskonkin, että vuonna 2025 on käytössä jo älykäs sähköverkko 2.0.

 

Kari Väänänen
toimitusjohtaja
Kuopion Sähköverkko Oy

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: