Latauspalveluilla parkkipaikka nykyaikaan

22.11.2017, klo 13:58

Tutkimuksen mukaan 36 prosenttia suomalaisista ostaisi sähköauton, jos sitä olisi mahdollista ladata kotona autohallissa tai parkkipaikalla. Kaksi kolmasosaa haluaisi ladata sähköautoa kotipihalla eli myös ne jotka eivät kerro hankkivansa sähköautoa, näkevät kotipihan parhaana paikkana lataamiseen.


Koska neljä prosenttia Kantar TNS:n kyselyyn vastanneista uskoo omistavansa sähköauton neljän vuoden kuluttua ja joka viides kymmenen vuoden kuluttua, on latauspisteiden järjestäminen kotipihoilla edessä lähivuosina. Taloyhtiöissä kannattaa selvittää asiat jo ennen seuraavaa yhtiökokousta ja varmistaa että ensimmäisen sähköauton ilmestyessä pihapiiriin, tiedetään, miten latausasiat ratkaistaan.

Sähköautojen latausratkaisujen saaminen piha-alueelle ei ole vaikeaa. Haluttaessa sen voi jättää palvelutarjoajien hoidettavaksi tai tehdä muita talokohtaisia ratkaisuja. Asiaa ei kannata kuitenkaan lykätä, vaan olla valmiina liikkumisen uuteen aikaan.

Kysyimme latauspalveluja tarjoavilta Parkkisähkö Oy:ltä, Plugit Finland Oy:ltä ja Liikennevirta Oy:ltä sekä IGL-Technologies Oy:ltä (eTolppa), miten he järjestäisivät taloyhtiössä sähköautojen latauspisteet.

1. Mitä pitää ottaa huomioon ennen kuin taloyhtiöön voidaan asentaa teidän latauspiste/latauspisteitä?

2. Miten latauspisteen rakennuskustannukset laskutetaan?

3. Miten käytönaikainen kulutus ym. kustannukset laskutetaan?

4. Voiko latauksen hoitaa olemassa olevia lämmitystolppia käyttäen?

5. Minkälaisilla tehoilla latausta voi saada erilaisissa tapauksissa?

6. Voiko latauspistettä ohjata älykkäästi, esimerkiksi hintavaihteluiden mukaan?

7. Millainen laajennettavuus järjestelmällänne on, jos ensin otetaan 1-2 latauspistettä?

8. Arvioita kustannuksista?

9. Muuta oleellista asiaan liittyvää?

10. Tarjoatteko järjestelmäänne tai muuta ratkaisua myös omakoti- ja paritaloon?


Parkkisähkö Oy

1. Ennen latausjärjestelmän asentamista taloyhtiön sähkönjakelu on tarpeellista kartoittaa. Parkkisähkön kartoituspalvelulla taloyhtiö saa ajantasaisen kuvan parkkialueensa sähköverkon kunnosta.

Kartoituksessa selvitetään sähköjärjestelmän rakenne ja kapasiteetti, lämmitystolppien kunto, kaapelointi ja kytkennät, lisäys- ja muutostarpeet sekä turvallinen tehotaso.

2. Latauslaitteiden ja kaapeloinnin asennuskustannukset voidaan kohdentaa tilaajan haluamalla tavalla. Parkkisähkön kustannusmalli perustuu parkkialuekohtaiseen asennusmaksuun, joka useimmiten laskutetaan taloyhtiöltä sekä latauslaitekohtaiseen kuukausittaiseen palvelumaksuun, jonka yleensä maksaa käyttäjä. Lisäksi käyttäjä maksaa lataamansa sähkön, joka tilitetään parkkipaikan sähköliittymän haltijalle.

3. Kulutettu sähkö mittaroidaan ja kohdennetaan käyttäjäkohtaisesti. Lataaja tai auton lämmittäjä tunnistetaan nfc-tunnisteella. Lähtökohtainen ajatus on, että lataaja maksaa kuluttamansa sähkön, mutta laskut voidaan myös kohdentaa tilaajan haluamalla tavalla. Sähkömaksun lisäksi laitteessa on pieni kuukausimaksu.

4. Lämmitystolpat päivitetään latauslaitteiksi Parkkisähkön älymoduuleilla. Jos tolpista ladattaisiin sellaisenaan, kiinteistön tehorajoitukset tulisivat helposti vastaan tai huonokuntoinen schuko-pistoke saattaisi vaurioitua. Älymoduuli ohjaa tehoa älykkäästi, on sähköturvallinen ja soveltuu täysin sähköauton lataukseen.

Toinen Parkkisähkön toteuttama mahdollisuus on, että lämpötolpat korvataan Parkkisähkön pikaliittimillä eli tolppaan asennetaan Parkkisähkön kehittämä liitin, johon voidaan asentaa joko sähköauton latauslaite tai perinteinen polttomoottoriauton lämmityslaite. Uuden latauslaitteen asentaminen pikaliittimeen tapahtuu minuuteissa. Pikaliitinratkaisussa saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä, koska asennuksessa voidaan hyödyntää lämmitystolppien valmista kaapelointia.

5. Latausteho voidaan valita 3,7 kWh:n schuko-latauksesta 22 kWh:n Type 2 -lataukseen.

6. Kyllä voi. Älykäs tehonhallinta jakaa sähköä tasaisesti autojen välillä ja tehoa voidaan hallita myös muiden parametrien perusteella.

7. Pikaliitinjärjestelmä on täysin skaalautuva, kun edullisella asennuksella koko parkkialue varustetaan pikaliittimillä. Tämän jälkeen latauslaitteita voidaan asentaa parissa minuutissa sen hetkisen lataustarpeen mukaan. Laitteita voidaan toki myös poistaa, jos sähköautojen määrä parkkipaikalla vähenee.

8. Kustannukset ovat aina tapauskohtaisia, mutta osviittaa antaa maailman suurimman latausaseman asentaminen Parkkisähkön toimesta Varman pääkonttoriin Helsingin Salmisaareen (238 paikkaa), jossa yhden sähköauton latausvalmiin parkkipaikan kustannukseksi tuli hieman alle 400 €.

9. Sähköauton latausmahdollisuus on selvästi järkevintä ja edullisinta tehdä Parkkisähkön mallilla, jossa kaapelointityö yhdistyy latauspalveluun. Kun sähköauton valmiuskaapeloinnin tekee kerralla, latauslaitteiden lisääminen tai päivittäminen tehokkaampaan on muutaman minuutin työ eikä tällöin ole tarvetta uusille projekteille, kaapeloinneille tai tarkastuspöytäkirjoille.

Parkkisähkön palvelumalli vapauttaa taloyhtiön ja isännöitsijän kaikesta sähköautojen lataamiseen liittyvästä työstä, sillä koko prosessi sähkötöistä laskutukseen ulkoistetaan Parkkisähkölle.

Schuko-lataus riittää lähes kaikissa tilanteissa sähköauton lataukseen. 8 – 10 tunnin latauksella saadaan virtaa noin 200 kilometrin ajon verran, joka on nelinkertainen määrä suomalaisen autoilijan keskimääräiseen päivittäiseen ajomatkaan verrattuna.

10. Parkkisähkön ratkaisu on suunniteltu ennen kaikkea taloyhtiöiden ja kiinteistöjen suurille parkkialueille. Yksittäisten latauslaitteiden asentamisessa ei päästä isojen pysäköintialueiden asennustöiden kustannustehokkuuteen.

Kuitenkin, jos omakoti- tai paritalossa on jo valmis kaapelointi tai lämmityslaite parkkipaikalle, niin Parkkisähkön latausmoduulin asentaminen on edullista myös näissä kohteissa.

www.parkkisahko.fiPlugit Finland Oy

1. Kaikki taloyhtiöt tulisi kartoittaa ennen asennuksia. Kyse taloyhtiössä on yleisesti skaalautumisesta, taloyhtiöstä löytyy tietty kapasiteetti ja sitä voidaan tietyin ehdoin lisätä

2. Kustannukset jaetaan tyypillisesti niin että osakas huolehtii oman pisteen asennuskustannuksista ja laitteesta – taloyhtiö valmiuden luomisesta ja skaalautuvuuden varmistamisesta

3. Taloyhtiö saa itse päättää, joko vastikkeiden yhteydessä tai niin että me laskutamme käyttäjään ja hyvitämme taloyhtiölle

4. Lähdemme siitä että lataamiseen on oma pistoketyyppinsä ( Mode 3 Type 2), vastuu sähkölaitteista on yhtiöllä ja perinteisen pistokkeen hyödyntäminen edellyttää käyttäjältä tarkoin määriteltyä tapaa toimia

5. Täysin kohteesta riippuvainen, pyrimme siihen että min 3,6 kW, joskus asiakkaille saadaan 11 kW :kin

6. Voi, mutta saavutettava hyöty on marginaalinen suhteessa älykkään ohjauksen kustannukseen – tärkeintä on, että akku on täynnä silloin kun se pitää olla. Sanoisin että tämä on ideana kiva mutta totuus on ainakin toistaiseksi toinen

7. Riippuu tavasta toteuttaa, yhdenaikaisen lataamisen minimi virta on 1x6A. Tämän mukaan pitää mitoittaa maksimi määrä ja se suhteutetaan saatavilla olevaan virtaan. Suurimman järjestelmä on nyt ollut 30-40 latauspistettä / kohde

8. Kotilatauslaite maksaa alkaen noin 900 € ja siitä sitten ylöspäin raja-arvojen säätelemien tarpeiden mukaan

9. Taloyhtiön liittymän koko tyypillisesti rajoittaa toteutusta. Toivoisimme uusia ratkaisuita verkkoyhtiöltä.

10. Olemme Suomen suurin latausjärjestelmien toimittaja, lisäksi myös suurin kotilatauslaitteiden toimittaja ja asentaja.

www.plugit.fiLiikennevirta Oy

1. Lyhykäisyydessään latauspisteen asentamisen valmistelussa tulee aluksi ottaa huomioon kiinteistön sähkökapasiteetti ja se, kuinka monta latauspistettä halutaan asentaa. Ensimmäiseksi hallitus tai isännöinti selvittää kiinteistön sähkökapasiteetin esimerkiksi Virran tuella. Tämän jälkeen tiedetään, kuinka monta latauspistettä esimerkiksi parkkihalliin on mahdollista asentaa ilman muutostöitä sähköjärjestelmään. Seuraavaksi osakkailta tulee kysyä, kuinka moni haluaa sähköauton latauspisteen, sillä taloyhtiön tulee tarjota näitä tasavertaisesti kaikille halukkaille.

2. Latauspisteinvestointi voidaan toteuttaa monella vaihtoehtoisella tavalla, riippuen siitä ovatko autopaikat taloyhtiön vai osakkaiden hallinnassa. Tärkeää olisi, että taloyhtiössä ymmärretään latauspisteiden vaikutus kiinteistön arvoon tulevaisuudessa. Taloyhtiön kannattaa siis aina harkita investointia latauspisteeseen, eikä sysätä hankintaa automaattisesti yksittäisen osakkaan harteille. Investointikustannusta voidaan periä sähköautoilevilta asukkailta takaisin latauksen hinnan mukana.

3. Virran järjestelmä laskuttaa lataajaa automaattisesti. Latauspisteen sähkönkulutus laskutetaan siis suoraan siltä asukkaalta, joka latauspistettä käyttää.

4. Tavallisia sähköpistokkeita ei ole tarkoitettu suuren sähkövirran tuottamiseen pitkäkestoisesti. Tästä aiheutuu turha turvallisuusriski kiinteistölle. Lisäksi monissa lämmitystolpissa on kahden tunnin ajastin – eikä tämä ole riittävä aika ladata sähköauton akkua pienellä teholla. Lataamiseen tarkoitettu latauslaite on turvallinen ja lataa auton nopeammin. Lisäksi latauslaite laskuttaa lataajaa automaattisesti, joten sähkönkulutuksesta ei aiheudu lisätyötä tai kiistoja taloyhtiöön.

5. Kiinteistöihin soveltuvien latauspisteiden maksimilatausteho on 22 kW. Tätä voidaan kuitenkin tarpeen tullen rajoittaa pienemmäksi hallintajärjestelmämme kautta, kiinteistön sähkökapasiteetin mukaan.

6. Kyllä. Virran latauspalvelu on ainoa markkinoilla oleva palvelu, jossa sähkön markkinahintojen vaihtelua tarkkaileva lataus on jo käytössä.

7. Järjestelmämme laajenee helposti ja palvelupakettia voidaan kasvattaa vaivattomasti. Taloyhtiön sähkökapasiteetti tulee toki huomioida laajennettavuudessa. Palveluumme sisältyvä kuormanhallinta varmistaa, ettei sähköverkko ylikuormitu.

8. Virta Kiinteistö –palvelumme sisältää latauslaitteen, automatisoidun laskutuksen ja maksujärjestelmän, ja käyttöoikeuden rajoittamisen. Asiakkaamme saavat myös asiakaspalvelua vuorokauden ympäri. Palvelun hinta riippuu valitusta latauslaitteesta on alkaen 1740€ (alv. 0). Asennuskustannukset vaihtelevat kohteittain.

9. Älykkäästä latauspalvelusta ei aiheudu taloyhtiölle lisätyötä, sillä maksaminen ja laskutus hoituvat kaikki automatisoidusti. Taloyhtiö voi itse määrittää kuka latauspistettä saa käyttää, ja millä hinnalla. Latauspisteelle voidaan siis esimerkiksi asettaa sähkön hinnan lisäksi tuntihinta. Tällöin sähköautoilevat asukkaat maksavat latauspisteinvestointia taloyhtiölle pikkuhiljaa takaisin lataamisen yhteydessä. Latauspisteen tulot tilitetään taloyhtiölle kuukausittain.

10. Kyllä – tähän meillä on tarjolla Virta Koti-palvelu, joka on tarkoitettu nimenomaan kuluttaja-asiakkaille.

www.virta.fiIGL-Technologies Oy

1. Sähköverkosta, sekä pääkeskuksesta pitää olla jonkinlainen tieto, lähinnä kapasiteetista. Myös tietoliikenteen saatavuudesta tulee keskustella. Sähkönsaantia pitää suhteuttaa asennettavien latauspisteiden kokoon. Tarvitsemme lisäksi esitietoa mm. aseman käyttötarkoituksesta, jotta voimme suositella järkevän kokoista latauspistettä kiinteistöön.

2. Laitteet toimitetaan asennusvalmiina ja tietotekninen käyttöönotto kuuluu tuotteiden hintaa. Fyysisestä asennuksesta vastaa asiakas, eli hän voi käyttää haluamaansa sähköasentajaa. Tolppien asennus onnistuu yhtä helposti kuin "tyhmien" lämmitysrasioiden asennus, eli sähkömieheltä noin 0,5h per / rasia tai maksiimissaan 2h kolmivaiheasemat. Kumppanien kautta mahdollista hankia asemat myös ms. ”leasingilla”.

3. Kiinteistön omistaja voi hoitaa laskutuksen valitsemallaan tavallaan ja päättää näin ollen täysiin myös pysäköinnistä / sähköstä koituvista kustannuksista. Tarjoamme laskutusta palveluna (verkkopankki ja luottokorttimaksu), mutta osa taloyhtiöistä hoitaa laskutuksen itse meiltä saatavan datan perusteella. Palvelustamme on perusmaksu, joka on noin 1€/parkkiruutu/kk, tällä katetaan mm. servereiden ja ohjelmiston ylläpito, kokonaisvaltaisen pysäköinninhallinnan (laskutus, valvonta, lupien jako, jonotuksen ylläpito) hinnat liikkuvat noin 3,5-5€ per ruutu.

4. Meidän puolestamme, mutta tällöin emme näe kulutustietoja emmekä voi etäohjata tolppaa, emmekä muutenkaan vastaa latauksesta. eTolppa-tuotteemme on asennettavissa lähes minkä valmistajan tolppaan vain, mutta jälkiasennus tulee yleensä kalliimmaksi kuin uuden asentaminen (hinnat alkaen 140€ / pysäköintiruutu, ALV 0%) eli suosittelemme kaikkien rasioiden uusimista kerralla.

5. Tuotteemme alkavat Schukorasioista, joista saa noin 10A latausvirtaa tai tavallisen pistorasian tilalle asennettavista type2 rasioista joilla saa 16A/3,7kW ja loppuvat dynaamisesti (OCPP 1.6 protokolla) säädettäviin 22kW (3x32A) asemiin.

6. Latausasemia joihin asennetaan OCPP 1.6 -tuki voidaan säätää dynaamisesti mm. virtapiikkien, sähkön hinnan, muiden latausasemien, kuun asennon yms. tarpeiden mukaan. Schuko (tai muita relerasioita) voidaan ohjata päälle/pois mm. rajoittaen näin käyttäjäkohtaista maksimitehoa.

7. Järjestelmämme koostuu tukiasemasta, joka on yhteydessä internetiin ja luo mesh-verkon pysäköintitilaan ja lämmitys/latauspisteistä, jotka liittyvät ja jakavat tätä verkkoa. Verkkoon voidaan vaivattomasti lisätä ja vaihtaa laitteita tarpeiden kasvaessa tai muuttuessa. Helpointa on päivittää kaikkia rasioita kerralla vaikka perus eTolpiksi, jolloin sama järjestelmä palvelee myös autonlämmittäjät.

8. Etäohjattavat / mittaavat lämmitys/lataustolpat (schuko) kustannus asennettuna per autopaikka n. 200€, hidas lataus (3,6kW) koti/työpaikoille etäohjauksella ja mittauksella n.700€ / autopaikka, dynaamisesti säätyvä puolinopea lataus kahdelle autopaikalle (2x22kW) 2500€ / autopaikka. Hinnat suuntaa antavia ja riippuu paljolti kentän koosta. Samoin palvelumaksut vaihtelevat 0,5€ ja 4€ välillä per ruutu, riippuen palvelumallista. Asiakas voi esimerkiksi luovuttaa koko parkkialueen hallinnan meille ja me vuokraamme pysäköintitilaa ja sähköpisteitä eteenpäin web-palvelumme kautta, tai voimme kerätä tuottoja esim. tuomalla vuorottelupysäköintiä erilaisille alueille.

8. Ei sitoutumispakkoa. Tuotteet siirtyvät asiakkaan omistukseen ja toimivat myös ilman pavelupaketteja paikallisohjauksella. Asiakas voi päättää eri valmistajalta ulkoasun (mm. Fibox, Garo ja Satmatic) ja me tarjoamme älyn.

10. Tuotteemme sopivat parhaiten isompiin taloyhtiöihin, parkkihalleihin ja yhteiskäyttöalueisiin, mutta asiakkaistamme löytyy myös omakoti- ja paritaloja. Tuotteitamme saa tilattua pienempiin kohteisiin suoraan alueellisilta jälleenmyyjiltä, tukusta ja kohta myös useammista sähköyhtiöistä. Omakoti- paritaloon asukkaille tulossa lisää tuotteita ensivuoden puolella.

www.etolppa.fiTeksti: Ari J. Vesa

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: