Yritysvastuu on tekoja, ei sanoja

27.11.2019, klo 06:49

Yritys vastaa toimintansa yhteiskunnallisista vaikutuksista. Yritysvastuussa on kyse siitä, millä tavoin yritys tavoittelee taloudellista kannattavuutta, joka turvaa sen kyvyn tuottaa palveluita nyt ja vielä pitkälle tulevaisuuteen. Miten aiheutetaan mahdollisimman vähän haittoja ja toisaalta tuotetaan erilaista hyvää monille.

Kaukolämpöakku auttaa sähköntuotannon optimoinnissa ja parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta.

 

Kuopion Energialla on yli vuosisadan kokemus vastuullisesta liiketoiminnasta. Yhtiöllä on vastuu jokaisen arjen sujumiselle välttämättömistä energiapalveluista ja hallinnoimastaan isosta yhteisestä omaisuudesta, tuotantolaitoksista ja verkoista. 

– Tärkein vastuumme on pitää kuopiolaisten sähköt ja lämmöt päällä, muistuttaa toimitusjohtaja Esa Lindholm

Yhteiskunnan toimintojen sähköistyessä tämä perustehtäväkin on entistä vastuullisempi. Kuopion Energian toimitusvarmuus kiinnostaa paitsi asiakkaita, energian kuluttajia, myös viranomaisia, omistajaa ja yhteistyökumppaneita. Monelle taholle raportoidaan säännöllisesti toiminnasta, josta kootaan mitattua tietoa. 

Kuopion Energialla on tunnetusti velvollisuus tuottaa kaupungille tuloja ja samalla yhdessä asiakkaidensa kanssa jatkuvasti pienentää toimintansa ympäristövaikutuksia. Vastuullinen liiketoiminta perustuukin sen koko henkilöstön ammattitaitoon ja tapaan toimia omassa arjessaan.  

 

Järeän luokan panostuksia vastuullisuuteen

– Olemme investoineet energiantuotantoon, joka on kasvattanut ja lisää edelleen merkittävästi uusiutuvan energian osuutta tuotannossa, seuraavan viiden vuoden aikana 80 prosenttiin asti. Lisäksi savukaasupesurilla on parannettu tuotannon hyötysuhdetta ja pienennetty päästöjä murto-osaan verrattuna sitä edeltävään aikaan, Lindholm mainitsee esimerkkeinä järeän luokan panostuksista vastuullisuuteen. 

Tinkimätön ympäristövaikutusten mittaus, seuranta ja raportointi ovat normaalia toimintaa yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa.

– Yritysvastuu on enemmän tekoja kuin sanoja. Olemme panostaneet paljon biotalouteen ja hyödynnämme jätteistä syntyvää biokaasua. Kehitämme jatkuvasti lämmön talteenottoa, pienennämme kaukolämpöverkoston ennestään vähäistä hävikkiä ja rakennamme kaukolämpöakkua lämmitysenergian varastointiin. Savilahden aurinkokeräin tuo lisää kokemusta aurinkoenergiasta osana kaukolämmön hankintaamme.

Vastuullinen yritys seuraa aikaansa monella suunnalla tietääkseen, mitä siltä milloinkin odotetaan. Se tarkoittaa jatkuvaa kehittämistä, vuorovaikutusta ja viestintää moneen suuntaan. Tästä kaikesta rakentuu yrityksen aineeton pääoma – osaaminen, hyvä maine ja luottamus. 


Kiertotalouteen kuuluu eri materiaalien talteenotto ja kierrätys. Mittaritiimissä työskentelevä asentaja Mira Hynynen erottelee ja kierrättää jakeita niin töissä kuin kotona.

Vastuullisuuden alue entistä laajempi

Nykyisin yritysvastuulla tarkoitetaan pitkää listaa asioita, joista joku yhtiössä työkseen vastaa. Listalla ovat ainakin taloudellinen kannattavuus, huolellinen lainkuuliainen tapa toimia ja ympäristövastuu. Yritys vastaa myös tuotteidensa ja toimintansa turvallisuudesta sekä henkilöstönsä terveydestä ja turvallisuudesta. 

Digitalisaatio ja EU-tason vaatimukset yksilön tietosuojasta vaativat yhä kovempaa ammattitaitoa tietoturvassa ja kyberturvallisuusasioissa.  

Nykyajassa korostuu myös yritysten vastuu hankinnoista ja koko toimitusketjun läpinäkyvyydestä. Viestintä ja markkinointi vaativat nekin omat erityisosaamisensa, jotta yhtiön perustoiminta ei häiriintyisi yhä yleisempien mainekriisien takia. 

– Se, että toiminta tuottaa tulosta ja täyttää lain ja viranomaisten vaatimukset, ei enää riitä. Lisäksi pitää valituissa asioissa tehdä vähän enemmän tavalla, joka tukee perustehtävää, Esa Lindholm sanoo.

Hän ei pidä Kuopion Energian tehtävänä erillisiä hyväntekeväisyystempauksia tai rahalahjoituksia milloin mihinkin sinänsä hyvään ja kannatettavaan tarkoitukseen. Energiayhtiö osallistuu lähiyhteisön hyvinvointiin ja turvaa sen tulevaisuutta johdonmukaisesti luontevana osana omaa liiketoimintaansa esimerkiksi tarjoamalla koululaisille ja opiskelijoille tilaisuuden tutustua nopeasti kehittyvään toimialaan.

Voimalaitoksellamme vierailee vuosittain 300 - 400 Kuopion alueen ysiluokkalaista tutustumassa sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Lisäksi tarjoamme opiskelijoille lopputyön aiheita ja työharjoittelupaikkoja sekä teemme tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa, Lindholm kertoo.


Teksti: Tiinu Wuolio
Kuvat: Jape Tiitinen

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: