Savilahdessa meneillään mittava myllerrys - alueen infra työllistänyt ison joukon rakentajia koko kesän

25.08.2020, klo 09:00

Kuopion Savilahdesta tehdään yhteisöllistä uuden ajan kaupunginosaa, jossa paitsi asutaan ja eletään hyvin, myös opiskellaan ja käydään töissä.

Ennen kuin innostavasta visiosta tulee totta, hyvälle elämälle on rakennettava toimiva perusta, joka takaa välttämättömät liikenneväylät, sähkön, lämmön ja vesihuollon. Niiden rakentajille kesä on ollut työtä täynnä. Työmaan valtava koko on ennennäkemätön.

Savilahtea on suunniteltu toden teolla jo vuodesta 2018 ja useat yhteistyötahot ovat työskennelleet Kuopion kaupungin johdolla niin kutsutulla allianssimallilla. Kuopion Energiasta mukana joka toinen viikko kokoontuneissa yhteistyöpalavereissa ovat olleet omat asiantuntijat, sähköverkon rakennuttaja Atte Iivanainen ja kaukolämmön suunnittelupäällikkö Perttu Nuutinen. 

– Paljon on ideoitu toimintamalleja ja toteutustapoja, ja osapuolten näkökulmat onkin saatu hyvin esiin, Nuutinen arvioi. 

Olemassa olevajakeluverkostoa on täytynyt siirtää suurten siltatyömaiden tieltä ja rakentaa oikeassa järjestyksessä, jotta energiaa olisi koko ajan saatavissa, liikenne sujuisi ja hankkeet etenisivät häiriöttä koko Savilahden alueella. Resursseja vaativiin hankkeisiin on lisätty hyvissä ajoin, jotta kaupungin muiden alueiden sähköverkkoon tai kaukolämpöverkkoon liittyvää vuosirakentamista on voitu jatkaa normaalisti. 

Isoja runkoverkostoja on saneerattu Prisman edustalla, ja samalla rakennetaan uutta verkkoa kaava-alueelle. Savilahteen on rakennettu myös kaukojäähdytysverkkoa uudelle kaukojäähdytyslaitokselle, kaukolämmön suunnittelupäällikkö Perttu Nuutinen (vas.) kertoo. Sähköverkon isot rakennushankkeet, sähköaseman uusiminen ja voimajohtolinjan siirtäminen odottavat vielä vuoroaan, sanoo puolestaan sähköverkon rakennuttaja Atte Iivanainen.

 

Sähköverkkoja siirretty ja rakennettu kilometrikaupalla 

Sähköverkon puolella pääpaino on ollut verkoston siirrossa ja uusien alueiden rakentamiseen valmistautumisessa. Sähköverkon siirtotöiden haasteena ovat olleet Savilahden olemassa olevat rakenteet, kun maan alle vedettyjä kaapeleita on täytynyt siirrellä.   

– Muuten on lähinnä valmistauduttu vetämään sähköjä uusille kaava-alueille ja kaapeloitu Sarastuskaareen alue vanhan varikon itäosassa, rakennuttaja Atte Iivanainen kertoo. 

Tänä vuonna Savilahden alueella siirretään ja saneerataan keskijänniteverkkoa yhteensä kaksi kilometriä ja puoli kilometriä pienjänniteverkkoa. Uutta keskijänniteverkkoa tehdään noin 2,5 kilometriä, pienjänniteverkkoa kaksi ja valokuituverkkoa yksi kilometri. Lisäksi rakennetaan kolme uutta puistomuuntamoa. 

 

Sähköaseman uusiminen ja voimajohtolinjan siirto edessä 

 Isommat sähköverkkoon liittyvät hankkeet ovat vielä edessä.   

– Savilahden sähköasema on tarkoitus muuttaa avokytkinkentästä seinien sisään sijoitettavaksi laitokseksi kuten Haapaniemellä on jo tehty. Lisäksi Fingridin kanssa valmistellaan voimajohtojen siirtämistä lähemmäksi moottoritietä, Atte Iivanainen selvittää. 

Suurhankkeiden on kaavailtu valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä 

Lisäksi kaupungin urakoitsijat rakentavat Savilahteen muitakin verkostoja, sillä kaikki verkostot pyritään toteuttamaan seuraavaksi rakennettavien siltojen alta valmiiksi.  

– Verkkoja on pitänyt siirtää sähkönjakelun keskeytymättä, mikä on vaatinut huolellista suunnittelua, Iivanainen toteaa. 

 

Verkkoja kaukolämpöön ja -jäähdytykseen 

Myös kaukolämmön runkojohtojen saneeraus- ja siirtotyöt ovat olleet käynnissä koko kesän, sillä huoltovarmuutta entisestään parantavat toimet on täytynyt tehdä lämmönjakelun häiriintymättä ennen lämmityskauden alkuaPerttu Nuutisen mukaan työt ovat sujuneet hyvin, vaikka haasteitakin on ollut. Lisäksi rakennetaan uutta kaukojäähdytysverkostoa Savilahden alueen nykyisiä ja uusia kiinteistöjä varten. 

– Isoimpia kaukolämmön runkojohtoja ei ole voitu ottaa pois käytöstä saneeraus- ja siirtotöiden aikana. Näiden osalta työt on saatava tehtyä kesäaikana niin, ettei se häiritse asiakkaiden lämmitystarpeita. Myös yliopistollisen keskussairaalan lämmönsaanti on turvattava läpi vuoden, Nuutinen sanoo. 

Kaukolämmön runkoverkon isot saneeraustyöt jatkuvat Savilahdessa vielä tämän ja ensi vuoden ajan. Kaikkiaan runkojohtoa saneerataan noin kaksi kilometriä parin kolmen vuoden aikana, ja uutta kaukolämpö- sekä kaukojäähdytysverkostoa rakennetaan saman verran. 

– Kaupungilla on 15 vuoden visio alueen kehittymisestä ja laajentumisesta, joten kaukolämmön rakentaminen jatkuu lähivuosien siirtotöiden jälkeenkin, Perttu Nuutinen lisää. 

Savilahden alueeseen liittyy myös Iloharjun alueelle alkukesästä valmistunut aurinkolämpökenttä, josta siirretään aurinkolämpöä kaukolämpöverkkoon. Seuraava vuosi näyttää, minkä verran testikenttä tuottaa, ja onko ratkaisulla jatkokäyttöä esimerkiksi pienemmillä lämpöverkostoilla. 

   

Teksti: Tiinu Wuolio 
Kuvat: Jape Tiitinen

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: