Öljylämmityksen vaihtajalle jopa 4 000 euron avustus

21.09.2020, klo 16:42

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää öljylämmitteisten pientalojen omistajille avustusta lämmitysmuodon vaihtamiseen.

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun. Kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin, avustusta myönnetään 2 500 euroa. Lue lisää www.ely-keskus.fi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: