Robotit rutiinitöihin – ihmiset ajattelemaan

06.04.2020, klo 11:02

Automaatio, tekoäly ja ohjelmistorobotiikka ovat tulleet mukaan yritysten toimintaan ja tällä hetkellä erityisesti toimistotöitä, kuten taloushallinnon prosesseja, automatisoidaan kovalla vauhdilla. Yrityksissä on kasvava kiinnostus säästää kustannuksissa ja saada laadukkaampia lopputuloksia automaation avulla. Taloushallinnonkin rutiinitehtäviä hoitaa jo monessa yrityksissä ihmisen sijaan robotti.

Automaation lisääntyessä työelämä kaipaa myös uusia osaajia, ja oppilaitokset ovat kehittäneet jo uusia täsmäkoulutuksia esimerkiksi ohjelmointiin. Jo olemassa olevien koulutusalojenkin tulisi kiireesti uudistua vastatakseen työelämän kysyntään. Esimerkiksi liiketalouden opiskelijoille, joihin itsekin kuulun, kannattaisi tarjota nykyään ainakin vapaasti valittavaksi ohjelmointikursseja ja markkinoida niitä uusille opiskelijoille. Kurssitarjonnan puutteesta johtuen täydensin itse muuten ”tavallisia” tradenomiopintojani tutkimalla opinnäytetyössäni taloushallinnon automaatiota ja sen hyödyntämistä Kuopion Energian ostolaskujen käsittelyssä. Taustatietoa etsiessäni löysin lukuisia syitä, miksi nykyisiä työtehtäviä kannattaa automatisoida ja turhan tekemistä karsia.

Automaation avulla vähennetään ihmisen tekemän käsityön määrää. Näin työntekijöille jää rutiinitehtävien hoitamisen sijaan aikaa käyttää luovuuttaan ja ihmisälykkyyttään siellä, missä sitä tarvitaan. Kun kone hoitaa tehtävät aina samalla tavalla eikä ole mahdollisuutta inhimillisille näppäilyvirheille, lopputulosten laatu voi parantua. Laatua parannetaan myös silloin, kun esimerkiksi ohjelmistorobotiikalla automatisoitavat prosessit täytyy ensin kirjoittaa tarkasti auki, jolloin niistä saattaa karsiutua turhaksi havaittuja vaiheita pois. Automaation kehittämisen yhteydessä kannattaa lisäksi pysähtyä tarkastelemaan kriittisesti prosesseja, jotta ei päädytä automatisoimaan tarpeettomia työvaiheita.

Kun jokin prosessi on viimein automatisoitu, sen toimintaan pitää voida luottaa. Alussa toki tarkistetaan ja valvotaan lopputuloksia, mutta sen jälkeen työntekijöiden ei pitäisi enää tehdä vanhasta tottumuksesta turhaa tarkistamista. Muuten ei saada automaatiolla haettua hyötyä eli asiantuntijoiden ajan säästämistä hyödyttävämpään tekemiseen. Luottamusta lisää se, että työntekijät ovat osallistuneet automaation kehittämiseen ja ymmärtävät sen toimintalogiikan.

Työpaikoilla on usein niin kiireistä, että työprosesseja ei ehditä kehittää arjen keskellä. Automaation kehittämiseen kannattaa kuitenkin panostaa, sillä panokset maksavat itsensä takaisin työajan vapautuessa käsin tehtävistä töistä. Taloushallinnonkin tehtävien automatisointiin tarvittava teknologia on jo olemassa, mutta jos koskaan ei oteta ensiaskelta sen käyttöä kohti, työnteko entiseen tapaan jatkuu. Kuopion Energialla olemmekin alkaneet jo miettiä ohjelmistorobotin käyttökohteita eri liiketoimintojen tarpeisiin. Talousosastolla olemme jo tänä vuonna kokeilemassa eräiden prosessien robotisointia, mutta ohjelmistorobotteja voidaan hyvin käyttää minkä tahansa osaston rutiinitöissä, joille voidaan laatia tarkat toimintasäännöt ja joiden tekeminen vie ihmisiltä paljon aikaa. Automaatiota ja robotiikkaa kannattaakin rohkeasti kokeilla eri puolilla työyhteisöä, ja ottaa sen jäsenet mukaan ideoimaan käyttökohteita!

Tiina Laitinen
Nuorempi kirjanpitäjä
Kuopion Energia Oy

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: