Erikoiskuljetus kasitiellä

14.01.2019, klo 12:03

Synnyinseudulla on aina mukava käydä, omani sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. Kristiinankaupungin pienessä Skaftungin kylässä on suvun kesäpaikka. Viimesyksyinen matkanteko merenrannalle keskeytyi kasitiellä. Erikoiskuljetuskolonnan etuauto pysäytti koko liikenteen. Aikani odoteltuani oli minun vuoroni päästä eteenpäin letkan ohi. Ja mikä olikaan näky? Kolme valtavaa tuulimyllyn siipeä oli pakattu vaakatasoon pitkille laveteille. Kuljetuksen kokonaispituus oli ainakin puoli kilometriä, mutta ei siinä ollut vielä kaikki. Nuoruuteni mökkielämään eivät kuuluneet taivaanrannalle pimenevässä illassa ilmestyvät punaiset tuikkivat täplät. Ufot eivät ole vallanneet länsirannikkoa, vaan tuulipuisto ilmoitti itsestään.

Energiateollisuus julkisti joulukuussa 2018 IROResearchin tekemän tutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta energiaan. Huoli ilmaston lämpenemisestä on kasvanut merkittävästi vuodentakaisesta. Kansalaisista 62 prosenttia pitää ilmastonmuutosta todellisena ja äärimmäisen vakavana uhkana, jota koko maailman pitäisi ryhtyä torjumaan välittömästi ja kaikin keinoin. Kyselyyn vastanneista 46 prosenttia mainitsee tärkeimmäksi energiapoliittiseksi päätökseksi ilmastonmuutoksen ja päästöjen hillitsemisen. Vuonna 2017 vastaava luku oli 38 prosenttia.

Yllättäen yhä useamman suomalaisen mielestä ydinvoima on ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä, sillä noin puolet kyselyyn vastanneista on tätä mieltä. Eri mieltä vastaajista on noin alle kolmannes. Kuluneen vuoden tulos on asennekyselyn 34-vuotisen historian korkein.

Kansalaisten toiseksi tärkeimmäksi energiapoliittiseksi tavoitteeksi nousee uusiutuvan energian lisääminen energiantuotannossa. Tärkeimpänä sitä pitää 15 prosenttia väestöstä ja toiseksi tärkeimpänä kolmannes. Halutaan enemmän niin aurinkosähköä, tuulivoimaa, bioenergiaa kuin vesivoimaa. Innokkaimmin liputetaan kuitenkin aurinkoenergian puolesta: peräti 93 prosenttia kehittäisi sähköntuotantoa aurinkosähkön suuntaan. Miten saisimme auringon paistamaan enemmän talviaikaan täällä kotimaassamme?

Muutkin uusiutuvan energian lähteet saavat vankan tuen. Tuulivoimaa lisäisi 80 prosenttia, puuta ja muuta bioenergiaa 58 ja vesivoimaa 63 prosenttia suomalaisista. Fossiilisten energianlähteiden ja turpeen suosio on sen sijaan edelleen laskenut.

Kuopion Energia käyttää sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksellaan biopolttoainetta jo noin 60 prosenttia, ja sen osuus kasvaa koko ajan. Käytettävä bio koostuu metsäteollisuuden ja -talouden sivuvirroista: sahanpurusta, kuoresta, hakkuutähteistä, joita ei voi muutoin hyödyntää.

Päästöttömän energian tuotantoon ohjaava päästökauppa on saatu EU:ssa viimein toimimaan. Tämä on hyvä asia. Suomessa on jo tehty investointipäätöksiä useista tuulipuistoista ilman yhteiskunnan tukia.

Etelä-Pohjaanmaalla kasvaneena tiedän, että tuuli viuhuu lähes aina. "Niin muuttuu maailma, Eskoseni", kirjoitti Aleksis Kivi Nummisuutareissa. Minunkin on siis totuttava muuttuvaan maisemaan rakkaalla lapsuuden seudulla.

Kuopion Energia Oy

Eliisa Säntti

Talousjohtaja

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: