Tutkinto työn ohella – yök vai nam?

Ei ole tavatonta, että moni ehtii työelämänsä aikana hankkia jopa usean ammatin. Joillekin ammatin vaihto on pakon sanelemaa, joillekin vapaaehtoinen muutos. Joku on puolestaan päättänyt ehkä jo useampi vuosikymmen sitten, ettei enää koskaan kuluta koulunpenkkiä. Mutta mielihän voi muuttua – niin naisilla kuin miehilläkin. Nykyään myös jatkuva kehittyminen ja oppiminen on suorastaan työelämän edel...

Lue lisää

Jätteiden vähentäminen on helppoa

Jätehuollossa on jätelain mukaisesti noudatettava etusijajärjestystä, joka perustuu Euroopan unionin jätedirektiiviin. Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (646/2011), valtioneuvoston asetukseen jätteistä (179/2012), muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin ja kunnan jätehuoltomääräyksiin. Sekä jätelaki että sitä tukevat asetukset tähtäävät siihen, että etusijajärjestys toteutuu mah...

Lue lisää

Taloutta ei hoideta peruutuspeiliin katsomalla

Helmikuu on kaunis. Työpaikkaruokalamme ikkunasta aukeaa Kallavesi kimaltelevana. Päivä on jo paljon pidempi kuin tammikuun alussa, kun aloimme tehdä Kuopion Energia -konsernin tilinpäätöstä. Sanalla ”me” tarkoitan tässä kohtaa koko organisaatiota. Toisin kuin monesti ajatellaan, talousosasto ei yksin laadi yrityksen tulosseurantaraportteja ja tilinpäätöstä. Toiminnanohjausjärjestelmämme kokoaa ti...

Lue lisää

Energiaa asiakkaille satoi tai paistoi

Yleensä ennätyksiin pyritään, mutta sään suhteen on eri asia. Suomi on vielä sääennätyksissä ”hyvällä tasolla”, jos niitä verrataan maapallon hurjiin sääennätyksiin. Säitä ja lämpötiloja seurataan tarkasti Haapaniemelläkin monella tavalla, sillä tehtävänämme on pitää lämpötila sopivana kaikissa olosuhteissa ja sähköt päällä, jotta asiakkaamme voisivat elää tavallista ja huoletonta arkea.

Lue lisää