Tehomaksu muuttaa aikasiirtoasiakkaan sähkölaskua

23.05.2018, klo 17:23

Suomen suunta älykkääseen sähköverkkoon merkitsee muutoksia myös pienemmille sähkönkäyttäjille. Kuopiossa kehitys koskee ensimmäisenä noin 4000 aikasiirron asiakasta. Näille, käytännössä sähkölämmittäjille, otetaan tulevan heinäkuun alusta käyttöön uusi tehomaksu. Tehomaksu on ollut jo aiemmin käytössä yritysasiakkailla.

– Sähkölämmittäjän kannattaa miettiä sähkönkäyttönsä ajoittamista
jatkossa
yösähkön ja mahdollisen tehopiikin aiheuttaman tehomaksun
kannalta,
verkkopäällikkö Lauri Siltanen sanoo.

Ennen pitkää tehomaksu tullee osaksi kaikkien asiakkaiden sähkölaskua samalla kun perus- ja energiamaksun osuus laskussa pienenee. Tavoitteena on kohdentaa kustannuksia entistä tarkemmin asiakkaan tehonkäytön mukaan. Muutos ei liity yleiseen siirtohintojen korotukseen, johon on omat perusteensa.

– Mitään isoja muutoksia asiakkaamme eivät joudu kerralla kokemaan, kun lähivuosina vaihe vaiheelta siirrytään yhä enemmän tehoperusteiseen hinnoitteluun, Kuopion Sähköverkon verkkopäällikkö Lauri Siltanen toteaa.

– Ensimmäisessä vaiheessa asiakkailla tehomaksun vaikutuksia lievennetään 15 prosentin alennuksella päiväenergiamaksuun. Paljon energiaa käyttävällä asiakkaalla siirtolasku voi pienentyä oikeanlaisella tehonkäytön jaksotuksella.

 

Tulevaisuuden sähköverkko on tehokas ja ympäristöystävällinen

Energiansäästö sekä tehohuippujen pienentäminen on osa Euroopan Unionin energiatehokkuusohjelmaa ja valtakunnallisen Älyverkko-työryhmän linjauksia. Näiden mukaisesti energiankäyttöä vähentämällä sekä tehohuippuja leikkaamalla voidaan ohjata sähköverkon tehokkaampaan käyttöön ja säästää, kun sähköverkon investointeja voi lykätä pitemmälle tulevaisuuteen. Sähköverkon lisäksi sähköntuotantolaitokset mitoitetaan verkon tarvitseman tehon mukaan, joten nykyisten verkkoresurssien tehokas käyttö vähentää myös tarvetta rakentaa uusia voimalaitoksia sekä riippuvuutta tuontisähköstä.

Projekti-insinööri Mikko Vähäsaari on selvittänyt tehomaksun vaikutusta Kuopion Sähköverkon kannalta.

– Tehomaksun tuominen isommalle asiakasjoukolle antaa verkkoyhtiölle uuden mahdollisuuden ohjata kuluttajia käyttämään sähköverkkoa entistä tehokkaammin. Näin kuluttajat pääsevät omalla osuudellaan tasaamaan kulutushuippuja. Samalla verkkokustannukset kohdistuvat tasapuolisesti ja entistä oikeudenmukaisemmin, Vähäsaari sanoo.

 

Sähköverkon kustannukset riippuvat verkossa siirretystä tehosta

Tehomaksu ei ole Kuopion Sähköverkon oma ajatus. Niin Suomessa kuin muissakin maissa pyritään yleisesti kustannuksia nykyistä paremmin vastaavaan hinnoitteluun. Toistaiseksi verkon kustannuksia on katettu suurelta osin laskuttamalla asiakkaita heidän käyttämänsä energian määrän mukaan, vaikka verkon rakentamisen ja ylläpidon kustannukset eivät riipu siitä. Verkkoyhtiön kustannuksista noin 80 prosenttia on kiinteitä. Ne eivät häviä mihinkään, vaikka verkossa ei siirrettäisi sähköä.

Esimerkiksi sähkölämmitteiseen omakotitaloon sähkö saadaan pien- ja keskijänniteverkkojen, sähköasemien ja jakelumuuntamoiden muodostaman siirtokanavan kautta. Nämä rakenteet on aina mitoitettava suurimman hetkellisen tehontarpeen mukaan, sillä verkon kaikkien osien on toimittava myös huippukulutuksen aikana vuoden kovimpina pakkaspäivinä. Tarvittavan kokonaisuuden jokaisen osan rakentamisella ja kunnossa pitämisellä on oma hintansa.

– Vaikka asiakas tarvitsisi isompaa tehoa vain yhden tunnin ajan kuukaudessa, verkon on oltava käyttökunnossa toimittamaan yhtä suuri teho kaikkina muinakin aikoina, Siltanen huomauttaa.

Verkkoyhtiöissä nähdäänkin juuri tehoon perustuvat maksut tasapuolisina ja oikeudenmukaisina.

Sähkön siirtokustannuksiin voi vaikuttaa jatkossakin

Aiemmin sähkönsiirron kustannuksiin on voinut vaikuttaa ainoastaan vähentämällä kuluttamansa sähköenergian määrää. Heinäkuun alusta alkaen uutta tehomaksua maksava asiakas voi entistä enemmän vaikuttaa omaan siirtolaskuunsa.

– Helpoin tapa pienentää tehomaksuaan on käyttää eniten sähköä kuluttavia laitteitaan eri aikaan, mikä useimmiten on mahdollista asumismukavuudesta tinkimättä, Lauri Siltanen neuvoo.

Kun uuden tehomaksun käyttöönoton jälkeen asiakas käyttää sähkökiuasta, hellaa ja uunia kaikkia samaan aikaan, niistä muodostuva tehopiikki nostaa laskua.

Tehomaksu laskutetaan aikasiirron asiakkailta kuukauden korkeimman keskituntitehon mukaan ja jokaiselta kuukaudelta erikseen. Näin aikasiirron asiakas voi vaikuttaa sähkönsiirtolaskunsa tehomaksuun vuoden jokaisena kuukautena. Lähtökohtaisesti sähkölämmitysasiakkailla tehomaksu on suurempi talvella kuin kesällä.

 

 

Huipputeho – asuinkiinteistön korkein kuormitus, kun monta sähkölaitetta on päällä samanaikaisesti

Keskituntiteho – sähkömittarin mittaama keskimääräinen tehonkäyttö yhden tunnin aikana. Kuukauden suurin keskituntiteho määrää tehomaksun suuruuden.


Älyverkkojen avulla tavoitellaan edistyneen teknologian keinoin entistä energiatehokkaampaa sähköjärjestelmää, jonka avulla sähkön kulutusta voidaan ohjata ja tasata kalliita, ympäristöä kuormittavia kulutushuippuja. Älyverkko myös mahdollistaa kuluttajille joustavan pientuotannon hyödyntämisen.

 

Teksti: Tiinu Wuolio
Kuva: Hannu Miettinen

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Tehomaksu

Onko viisasta läämmittää vesivaraajaa yöllä entinen yö sähkö kun silloin tulee se tehohuippu 6kw 300l varaajalla.vai liitänkö jatkuvalämmitteiseksi

- pe 29. kesäkuuta 2018 11.32.51